ANTWERPEN -- De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka gaat samenwerken met FOS, de koepelfederatie boven 200 private senioreninstellingen, zoals dienstencentra en rusthuizen. Het is de eerste keer dat het VEV en de Kamers van Koophandel -- samen Voka -- hun actieterrein naar de zorgsector verleggen.

Voka is een ledenorganisatie, gevormd door individuele bedrijven, en telt dertien samenwerkingsakkoorden met sectorfederaties uit de industrie en de commerciële dienstensectoren. Gisteren kwam daar een veertiende sectorprotocol bij, met een vreemde eend in de bijt: de onafhankelijke ondernemingen in de seniorenzorg.

VEV-voorzitter Ludo Verhoeven legt uit: ,,Ook in de zorgsector zijn ondernemers actief. Efficiënt beheer van een non-profitinstelling is ook economie. Het draait er misschien niet om het maken van veel winst, alsof dat een vies woord zou zijn, maar het gaat er alleszins om geen verlies te maken. Om sociaal en economisch rendabel te ondernemen. In die zin horen de senioreninstellingen hier thuis.''

Het FOS-bestuur was al langere tijd op zoek naar een ,,partner met gewicht'', aldus voorzitter Lode Van den Brande, ,,een werkgeversfederatie met een voet in huis bij de beleidsmakers en in het sociaal overleg. Voka kan onze boodschap luider laten klinken en onze belangen mee helpen verdedigen''.

Verhoeven benadrukt dat de klassieke bedrijven en de zorgbedrijven ,,heel wat gemeenschappelijke belangen en bekommernissen hebben: de strijd tegen de hoge loonkosten en de regulitis bij de overheid, bijvoorbeeld''.

Bij de private rusthuizen heerst veel ongenoegen over de ,,stiefmoederlijke behandeling'' van de sector in de voorbije werkgelegenheidsconferentie. ,,De regering laat uitschijnen dat we een hoop lastenverlagingen gaan genieten, maar dat is niet het geval. De sociale maribel-regeling gaat bijna volledig aan de kleine privé-rusthuizen voorbij. Net als de lastenverlaging op premies bij nachtarbeid. Dat soort discriminatie is niet langer aanvaardbaar.'' (jir)