BRUSSEL (belga) -- Het vertrouwen in verzekeringsmaatschappijen is de voorbije drie jaar teruggevallen van 6,6 naar 6,1 op 10. Dat is een van de vaststellingen van een onderzoek in opdracht van beroepsfederatie BVVO. Volgens de ondervraagden moet de verzekeringssector beter de evolutie van de prijzen beheersen, uitsluitingen vermijden en duidelijker zijn.

Voor de studie werden in totaal 502 mensen ondervraagd. Van hen had ongeveer tweederde recentelijk ervaring met een schadegeval. De BVVO liet een soortgelijke studie voor het eerst uitvoeren in 2000.

Dat communicatie niet de sterkste kant is van de verzekeringsmaatschappijen, komt vooral tot uiting bij de afhandeling van schadegevallen. Uit het onderzoek blijkt dat zowat een kwart van de ondervraagde klanten die recentelijk schade hebben geleden, niet tevreden was over de afhandeling.

Vooral het aspect communicatie leverde veel negatieve commentaren op (22 procent). Ook bij de tevreden klanten scoort communicatie het laagst. De verzekeringssector is er zich van bewust dat verbetering noodzakelijk is, aldus woordvoerder Wauthier Robyns van de BVVO.

Het imago van de Belgische verzekeringssector wordt sterk gedomineerd door de schadeverzekeringen. Dat is niet verwonderlijk: 96 procent van de ondervraagde gezinnen heeft een brandpolis, 86 procent een autoverzekering, 85 procent een familiale verzekering en 68 procent een hospitalisatiepolis. Slechts 43 procent van de gezinnen heeft een levensverzekering, die nochtans tweederde van de omzet van de sector uitmaakt.

In het onderzoek werd ook aandacht besteed aan actuele dossiers, zoals de dure autoverzekering voor jonge chauffeurs en de verzekering tegen natuurrampen. De stelling dat verzekeringsmaatschappijen weinig democratisch tewerk gaan, wordt zeer ruim bijgetreden.

Voorts is het medeleven met jonge bestuurders groot -- 64 procent vindt het niet normaal dat jongeren hogere premies moeten betalen voor een autoverzekering -- maar ligt de bereidheid om mee de lasten te dragen een stuk lager -- 57 procent aanvaardt niet dat een deel van zijn of haar premie wordt gebruikt om de premie voor jongeren te verlichten. Ook verzet 70 procent zich tegen het meebetalen van een verzekering tegen natuurrampen als je er zelf geen nut van zou ondervinden.

Over het ,,concept'' verzekeringen zijn de ondervraagden meer tevreden dan drie jaar geleden, 44 tegenover 39 procent. Het gaat dan om de associatie met begrippen als veiligheid, zekerheid, bescherming en hulp. Het aantal negatieve uitspraken daalde van 33 naar 28 procent. De prijs is het voornaamste punt van onvrede.

Het aantal positieve uitspraken over de eigen verzekeringen steeg van 34 naar 48 procent, het aantal negatieve uitspraken verminderde van 31 naar 19 procent. Voorts voelde 84 procent van de ondervraagden zich ,,beschermd'' tot ,,zeer beschermd'' met zijn verzekeringen.