© mhb
BRUSSEL/PARIJS (belga, eigen berichtgeving) -- De totale belastingdruk is in 2002 gestegen tot 46,2 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is bijna een procentpunt meer dan in 1999, het jaar waarin de eerste paars-groene regering aantrad. Daarmee roeide België tegen de algemene stroom in, want elders in Europa stelde de fiscus zich de jongste jaren met minder tevreden dan voorheen. Maar volgens minister van Financiën Didier Reynders is er niets aan de hand.

Nergens ter wereld, zo blijkt uit een studie van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) -- met uitzondering van de Scandinavische landen -- is de belastingdruk hoger dan in België. En in tegenstelling tot Zweden, Denemarken en Noorwegen blijft de druk in ons land nog oplopen. Van 43,2 procent in 1990 tot 46,2 procent in 2002.

In nagenoeg alle industrielanden zakt de belastingdruk. Voor een deel als gevolg van formele verlagingen van de gehanteerde tarieven, maar ook omdat de economie het de jongste jaren niet goed deed. Daardoor boeken de bedrijven minder winst, stijgen de lonen minder snel en neemt het aantal werklozen toe. Voor de fiscus verkleinde dus de ,,belastbare basis''. De gemiddelde belastingdruk in de Europese Unie kwam vorig jaar uit op 40,5 procent van het bbp. In heel Europa was dat 39 procent.

Voor minister Reynders bevestigen die cijfers enkel dat de fiscale druk in ons land veel te hoog was opgelopen. De hervorming van de personenbelasting was dus dringend nodig. Maar die werd pas in juli 2001 goedgekeurd en de invoering werd om budgettaire redenen gespreid over vier jaar. De nadruk ligt op de inkomsten van dit en volgend jaar.

Volgens Reynders zijn de hervorming van de personenbelasting, de herindexering van de fiscale barema's en de afschaffing van de bijzondere crisisbijdrage samen goed voor een daling van de fiscale druk met 5 miljard euro of 2 procent van het bbp.


Scheefgegroeid
,,Als de strijd tegen de fiscale fraude, het inlopen van de achterstand bij de inning van de belastingen én de fiscale amnestie een succes worden, zullen de fiscale inkomsten van de overheid toenemen'', geeft Reynders toe. ,,Maar ze verhogen de fiscale druk niet, omdat het gaat om een regularisering van een vroeger scheefgegroeide situatie'', luidt het in de logica van de minister.

De fiscaal specialist van CD&V, Hendrik Bogaert, wees er gisteren in een reactie op dat de belastingdruk op het eerste gezicht inderdaad is verlaagd, maar dat een aantal heffingen die door de programmawet zijn ingevoerd, die verlaging al voor ruim een derde ongedaan hebben gemaakt.

,,Voeg daar nog de sluipende verhoging van de gemeentebelastingen bij, en de belastingdruk blijft gewoon hangen op hetzelfde peil'', zegt Bogaert.