© mc
BRUSSEL -- De NMBS kan tegen eind 2005 met 4.500 personeelsleden minder werken. De afslankingsoperatie zou grotendeels via (vervroegde) pensioneringen en vrijwillig vertrek kunnen verlopen. Dat heeft de directie van de Spoorwegen gisteren bekendgemaakt. Maar de vakbonden vrezen voor een nog groter banenverlies. Zij beweren dat de NMBS-directie het binnen twee jaar met 5.800 spoormannen minder wil doen.

De inkrimping van het personeelsbestand bij de Spoorwegen is onafwendbaar. Voor spoorbaas Karel Vinck is het onmogelijk om zonder afslankingsoperatie tot een financieel evenwicht te komen tegen eind 2007, in een vrijgemaakte Europese spoorwegmarkt. Vinck zelf had het in zijn oorspronkelijke plannen over een vermindering met 10.000 jobs.

Na bemiddeling door voogdijminister Vande Lanotte, midden september, verkregen de vakbonden van de NMBS-top dat er over een sanering ,,in fasen'' zou worden onderhandeld. Concreet: over een ondernemingsplan annex sociaal akkoord voor een periode van twee jaar, tot eind 2005.

Een maand geleden kregen de vakbonden te horen dat er in die periode 3.400 van de huidige 42.000 banen zouden moeten verdwijnen. Tegenover 4.000 natuurlijke afvloeiingen (pensioen, brugpensioen ed.) zouden 600 aanwervingen staan, vooral van treinbestuurders.

Gisteren bleken die cijfers achterhaald. Maar de versies over de nieuwe berekening lopen sterk uiteen. Het wederzijds wantrouwen bleek erg groot.

Volgens de vakbonden sprak de NMBS-directie tijdens een vergadering over de ondernemingsplannen van de verschillende spoorwegafdelingen, plotseling over een verlies van ruim 5.800 jobs. Of 2.400 meer dan gedacht.

,,Dat cijfer en de manier waarop het werd gepresenteerd, zonder analyse of toelichting, was voor ons onverteerbaar'', aldus Marc Van Laethem, secretaris van ACV Transcom. ,,We zijn meteen opgestapt.'' De vakbonden beraden zich maandag over acties.

De NMBS-directie reageerde verbaasd op de houding van de vakbonden. Volgens de Spoorwegen is er sprake van maximaal 4.500 afvloeiingen ,,en allicht minder''. ,,Het gaat om een berekening van de personeelsbehoefte tegen eind 2005, als alle geplande herstructureringen en maatregelen om de productiviteit te verhogen, zijn doorgevoerd, wat afhankelijk is van onderhandelingen met de vakbonden''.

Spoorbaas Karel Vinck liet woensdagavond weten dat hij het ,,misverstand'' betreurt. ,,Het cijfer van 5.800 banen dateert uit een vorige versie van het ondernemingsplan. Het is niet langer geldig. Maar we hebben geen tijd gekregen om dat aan de vakbonden uit te leggen.''