Zorgverzekering ook in tweetalige Brusselse instellingen


Binnen de Vlaamse regering is een politiek akkoord bereikt om de Vlaamse zorgverzekering in Brussel uit te breiden tot tweetalige instelingen. Voortaan kunnen ook tweetalige rusthuizen zich onder bepaalde voorwaarden laten erkennen bij de Vlaamse zorgverzekering. Inwoners die aangesloten zijn, zullen dan een terugbetaling krijgen voor de niet-medische kosten.

De Vlaams zorgverzekering komt in Brussel maar moeilijk van de grond. Reden is dat er bijvoorbeeld maar drie Vlaamse rusthuizen zijn waarvan de inwoners recht hebben op een uitkering van ...