BRUSSEL -- Het personeel en de directie van de tijdschriftenuitgever Mediaxis toonden zich vrijdag enthousiast over de identiteit van hun nieuwe aandeelhouder, het Finse Sanoma. De Finnen bieden ons de kans om een eigen koers te blijven varen en tegelijk internationale schaalvoordelen te benutten, zegt Jan Vandenwyngaerden, voorzitter van het directiecomité van Mediaxis.

De Finse mediagroep was al een tijdje getipt als favoriete kandidaat-overnemer van de tijdschriftenpoot van VNU, waartoe ook Mediaxis behoort. De andere overgebleven kandidaten waren durfkapitaalgroepen die niet de langetermijnvisie hadden van een rasuitgever zoals Sanoma.

De Finnen toonden zich bereid om al het personeel en de bestaande arbeidsvoorwaarden te behouden. Bovendien laten ze de nieuwe tijdschriftendivisie, waarin ook de lokale Finse bladen worden ondergebracht, veel bewegingsruimte. ,,Sanoma is van huis uit vooral een krantenuitgever. Ze hebben van meetaf toegegeven dat wij meer expertise hebben in tijdschriften dan zij'', zegt Vandenwyngaerden. ,,Vandaar dat er een aparte tijdschriftendivisie wordt opgericht, met een zetel buiten Finland.'' Die divisie krijgt ook eigen middelen, inclusief een budget om overnames te doen -- de precieze omvang moet voor oktober worden bepaald.

Bij Mediaxis heerste aanvankelijk bezorgdheid dat de Belgische uitgever apart zou worden verkocht, of dat de overnemer een reus zou zijn zoals het Franse Hachette of het Duitse Bertelsmann. Die grote concerns hebben traditioneel vooral aandacht voor de allergrootste markten, Frankrijk, Duitsland en Groot-Brittannië.

De Finnen zullen nu moeten aantonen dat ook een portefeuille van bladen in diverse kleine landen rendabel kan zijn. Naast de Benelux is de tijdschriftendivisie ook actief in Oost-Europa, waar er nog overnames te verwachten zijn.

De relatieve autonomie betekent echter niet dat er geen schaalvoordelen zullen worden benut. ,,Totnogtoe hingen Mediaxis en de andere tijdschriftendochters van VNU een beetje als los zand aan elkaar. Voortaan zullen we meer als een internationaal blok werken'', zegt Vandenwyngaerden. Hij situeert de synergievoordelen vooral op het vlak van gezamenlijke aankopen van papier, redactiesystemen enzovoort, en -- in mindere mate -- in het werven van internationale adverteerders.

In het persbericht van Sanoma was ook sprake van het afstoten van ,,niet-kernactiviteiten''. Volgens Vandenwyngaerden zal de groep bekijken of ze sommige ,,perifere'' activiteiten in Finland zelf kan verkopen. Zo baat de distributiepoot van de groep niet alleen krantenwinkels uit, maar ook restaurants en bioscopen. De nieuwe tijdschriftenpoot boekte vorig jaar een omzet van 816 miljoen euro (32,9 miljard frank). Er werken 3.500 mensen.