• De regulatoren
 • De Creg en de Vreg zijn instellingen die er onder meer op moeten toezien dat in een vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt de wetten worden nageleefd en de concurrentiewerking niet verstoord wordt.

  De Creg is de Belgische regulator, de Vreg de Vlaamse.

  De Vlaamse particuliere energieverbruiker heeft weinig of geen rechtstreeks contact met de Creg. Toch betaalt hij mee om de werking van de Creg te financieren. Dat bedrag staat nu al vermeld op de stroomfactuur. Onrechtstreeks heeft de Creg een grote impact op de stroomrekening want de federale regulator legt de tarieven vast voor het transport van stroom via het hoogspannings- en laagspanningsnet. De transporttarieven zijn een belangrijk onderdeel van de kilowattuurprijs die de particulier moet betalen.

  De Vlaamse regulator -- de Vreg -- staat heel wat dichter bij de particuliere verbruiker. De Vreg profileert zich via haar website als een van de belangrijkste wegwijzers om de verbruikers te informeren over de liberalisering van de Vlaamse elektriciteits- en gasmarkt.

  De particuliere verbruikers vinden op de website ook een lijst van leveranciers die zich specifiek richten tot de residentiële klant of de kleine zelfstandige.

  www.creg.be

  www.vreg.be

 • De leveranciers
 • De Vreg geeft op haar website de internetadressen van de elektriciteits- en gasleveranciers. U kunt naar de leveranciers surfen door op de adressen te klikken.

  Nuon biedt geen tariefformules op zijn site. U kunt wel een contractformulier invullen en verzenden.

  Wattplus biedt twee stroomtarieven aan, maar de precieze tarieven worden niet op de site vermeld. U kunt wel een contractvoorstel invullen en verzenden. Wattplus verkoopt ook stroomcontracten via verkooppunten. De lijst van verkooppunten is te vinden op de website.

  Luminus laat weten dat u een prijsaanvraag kunt doen. U wordt op de hoogte gehouden, luidt het op de site.

  Electrabel biedt de mogelijkheid om een contract te sluiten. Wie klant wordt, betaalt na 1 juli het huidige kilowattuurtarief.

  Ebem is het gemeentelijke elektriciteitsbedrijf van Merksplas. Alleen inwoners uit de provincie Antwerpen kunnen er klant worden.

  Ecopower is een groene stroomproducent. Voorlopig kunt u er geen stroom kopen. Het streefdoel is om enkele proefprojecten voor levering van stroom op te zetten.

  Ecopower is een coöperatieve vennootschap en levert alleen elektriciteit aan zijn aandeelhouders.

  www.nuon.be ; tel. 0800-21031

  www.wattplus.be ; tel. 0800-32032

  www.luminus.be ;

  tel. 078-15.02.10

  www.electrabel.be ;

  tel. 078-35.33.33

  www.ebem.be ; tel. 014-63.94.68

  www.ecopower.be ;

  tel. 03-287.37.79