BRUSSEL -- De toponderhandelaars van vakbonden en werkgevers raakten het ook gisteravond, na een derde overlegronde in minder dan een week tijd, niet eens over de loonnorm voor 2001-2002. De gesprekken zijn tot volgende week woensdag opgeschort.

De sociale partners blijven het grondig oneens over de mate waarin de loonkosten in ons land mogen stijgen. De vakbonden nemen geen genoegen met de vooropgestelde marge van 6,4 procent -- gelijk aan de verwachte loonstijgingen in Duitsland, Nederland en Frankrijk.

Zonder doorbraak over de loonnorm dreigt het overleg te kapseizen. Technici moeten tegen volgende woensdag een oplossing zien te vinden, maar veel optimistische geluiden waren er daarover gisteravond niet te horen.

Het debat over de loonnorm wordt mede gekruid door drie recente rapporten over de loonvorming in België. Vorige week maakte minister Onkelinx bekend dat er nauwelijks controle is op de toepassing van de loonnorm, en de Oeso beklemtoonde deze week nogmaals het belang van een aangehouden loonmatiging.


Loonwaaier
Gisteren verklaarde Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank, dat de loonverschillen -- de zogenaamde loonwaaier -- beduidend aan het toenemen zijn, ondanks het bestaan van een lineaire loonnorm.

Quaden besluit dat uit een analyse van de sociale ondernemingsbalansen voor 1999.

Veertig procent van de bedrijven, goed voor 25 procent van de werkgelegenheid, zag de personeelskosten met meer dan 5 procent oplopen. Maar bij 40 procent andere bedrijven, goed voor 40 procent van de werknemers, bedroeg de loonkostenstijging minder dan 1,1 procent. Volgens Quaden is dat verschil niet eens een slechte zaak, in een land waar de werkloosheidspercentages naar gelang van de regio en de sector zo uiteenlopen.

Quaden contasteert ook een groot personeelsverloop, vooral in de kmo's met minder dan 10 werknemers: 25 procent per jaar, wat neerkomt op een volledige vervanging van het personeelsbestand in vier jaar tijd. Veel van die jobhoppers komen na hun overstap in een hogere loonschaal terecht, zonder dat de loonorm hen daarbij hindert.