BRUSSEL -- De Europese Commissie dringt er bij de lidstaten op aan afspraken te maken over de normen die worden opgelegd aan de auditors. Dat is nodig, zegt de Commissie, om het vertrouwen te verhogen van de financiële markten in de kwaliteit van de controle op de bedrijfsrekeningen.

De Commissie beveelt aan minimumvoorwaarden op te leggen waaraan de auditing moet voldoen en normen uit te vaardigen inzake het overheidstoezicht en de publicatieverplichtingen. ,,De verschaffing van betrouwbare en vergelijkbare bedrijfsinformatie, die vitaal is voor de Europese financiële markten, zal verbeteren als de aanbevelingen in praktijk worden gebracht'', zegt de Commissie.

De aanbeveling is een onderdeel van een pakket maatregelen die de Europese Commissie voorbereidt om orde te brengen in de uiteenlopende boekhoudkundige regels die van toepassing zijn in de verschillende Europese lidstaten. Verwacht wordt dat de Commissie later dit jaar een richtlijn uitvaardigt die alle beursgenoteerde ondernemingen verplicht om vanaf 2005 de International Accounting Standards (IAS) toe te passen.

De Commissie is ook bezig met de opstelling van regels voor de onafhankelijkheid van de auditors, een kwestie die in de actualiteit is gekomen door een uitspraak van de Amerikaanse beurswaakhond SEC over de relaties tussen de auditors en hun klanten. De Europese Unie heeft voorlopig geen regels over hoe statutaire audits moeten worden uitgevoerd en wat de aansprakelijkheid is van de auditors. Een ontwerp-rapport over de onafhankelijkheid van de auditors zal later deze week worden besproken door een panel van adviseurs en, na goedkeuring, worden verspreid voor verdere consultatie. De Europese Commissie heeft gezegd dat ze daarover nauw wil samenwerken met de SEC in de VS.