BRUSSEL -- Afgevaardigd bestuurder Phillipe Bruggisser van SAirGroup, moedermaatschappij van Swissair en straks eigenaar van Sabena, gelooft nog in Sabena maar besparingen om de maatschappij rendabel te maken zijn onvermijdelijk. Bruggisser vindt dat zowel de Belgische overheid als de werknemers hun duit in het zakje moeten doen.

Philippe Bruggisser zei dat in een gesprek met de vakbonden van Sabena. De bonden hadden om dit onderhoud verzocht na de rampzalige halfjaarresultaten en de aangekondigde besparingen. Veel nieuws kon Bruggisser echter niet vertellen. Vandaag komt de raad van bestuur van SAirGroup bijeen om zich te beraden over de strategie. De strikte luchtvaartactiviteiten van SAirGroup zijn verlieslatend en er is sprake van de komst van een grote buitenlandse commerciële en financiële partner voor Swissair.

Bruggisser zei nog steeds te geloven in de rol die Sabena speelt in de SAirGroup. Hij wees op de strategische positie van Zaventem als spilluchthaven (hub ) in het Europees netwerk. Daarnaast onderstreepte de topman het belang van de andere activiteiten: catering, cargo, handling, technics.

SAirGroup zal in 2001 de meerderheid verwerven in Sabena, maar verlangt in ruil ,,dat elke partner bijdraagt aan het rendabel maken van het bedrijf''. Met andere woorden, Swissair wil geld blijven pompen in Sabena op voorwaarde dat het personeel én de Belgische overheid -- nu nog de grootste aandeelhouder -- hun verantwoordelijkheid nemen. Over de noodzaak van een herstelplan liet Bruggisser geen twijfel bestaan: de efficiëntie moet verbeteren door een vermindering van de kosten.

Volgens de vakbonden van Sabena kan het niet dat de werknemers nogmaals opdraaien voor de miljardenverliezen. Zij hebben bedenkingen bij de zware verliescijfers, zo kort nadat er weer winst was gemaakt in 1998. Daarom vragen zij een onafhankelijke doorlichting van de maatschappij. Zolang die er niet is, willen ze niet onderhandelen over sociale ingrepen.

De directie wil een financiële doorlichting toestaan als ze niet verder teruggaat dan twee jaar en als ze tegen 10 december afgerond is. Dat vinden de bonden te snel. Donderdag praten de vakbonden voort met de Sabena-leiding. Volgende dinsdag hebben ze een onderhoud met minister Rik Daems (VLD).

Zij willen hem vragen in welke mate de overheid nog een steentje kan bijdragen tot het herstel. Daems verklaarde eerder al dat rechtstreekse staatssteun uitgesloten is. Sabena zou volgend jaar, bij onveranderd beleid, aankijken tegen een verlies van 15 miljard frank. In het voorjaar dreigen er al betalingsproblemen.