BRUSSEL -- Met het opblazen door SPE van de productiesamenwerking met Electrabel moet de grote Belgische stroommaker zich wellicht klaarmaken voor een concurrentieslag met grote buitenlandse concurrenten binnen de Belgische grenzen.

Sas Van Rouveroij, een van de acht bestuurders van SPE en schepen van de stad Gent, beklemtoont bovendien dat de bestuurders van SPE hun beslissing motiveren met het argument dat SPE eigenlijk een eind wil maken aan het feitelijke productiemonopolie in België.

De echtscheidingsbeslissing werd volgens Van Rouveroij genomen tijdens een tweedaags topoverleg eind vorige week. De beslissing komt er nadat SPE de jongste twee jaar bij Electrabel aandrong op een herziening van de samenwerkingsovereenkomst of de Conventie zoals het akkoord officieel wordt genoemd. ,,Die onderhandelingen leverden niets op'', stelt de Gentse SPE-bestuurder vast.

Volgens Van Rouveroij is het uit elkaar gaan van SPE en Electrabel een noodzaak om te komen tot een echte vrijmaking van de elektriciteitsmarkt in België. Buitenlandse stroombedrijven die in België stroom willen verkopen krijgen af te rekenen met de zeer beperkte stroominvoercapaciteit van het hoogspanningsnet of moeten eerst zwaar investeren in centrales.


Intercommunales
SPE stak de jongste maanden bovendien niet langer onder stoelen of banken dat het praat met grote buitenlandse energiebedrijven zoals het Duitse RWE en E.on en het Franse staatsbedrijf EdF over de instap van die grote Europese energiebedrijf in het kapitaal van de kleine Belgische stroomproducent. Vandaag zijn de aandeelhouders van SPE stuk voor stuk openbare besturen. De stad Gent is overigens de grootste gemeentelijke aandeelhouders van SPE. De andere grote aandeelhouders zijn stuk voor stuk intercommunales.

Dat de publieke stroommaker nu bij de regering gaat aankloppen heeft alles te maken met het feit het er niet in geslaagd is om Electrabel te bewegen tot een herziening van de verregaande samenwerkingsovereenkomst die tussen de twee bestond.

De huidige productiesamenwerking geldt voor dertig jaar en bovendien bevat de fameuze Conventie van 1995 een voorkooprecht. Als een partij eruit wil stappen moet het zijn participatie eerst aanbieden aan de andere partij.

De kleine publieke stroomproducent hoopt nu dat de federale regering ingaat op de vraag van SPE om het Belgische park van elektriciteitscentrales op te splitsen.

Die opsplitsing kan een van de voorwaarden zijn die de overheid oplegt vooraleer het de Electrabel-dochter CPTE aanduidt als exploitant van het Belgische hoogspanningsnet, heeft de top van SPE aan de regering gesuggereerd.

Volgens Van Rouveroij kan het na zo'n regeringsuitspraak heel snel gaan. Bij de splitsing van de twee bedrijven kan de verdeling van de centrales gebaseerd worden op de huidige investeringsverhouding binnen het huidige gezamenlijke productiebedrijf.