BRUSSEL -- De federale regering spreekt zich vandaag uit over een onderhandelingsronde met Electrabel om de vrijmaking van de Belgische elektriciteitsmarkt opnieuw op het goede spoor te zetten. Streefdoel is de snelle aanduiding van een Electrabel-filiaal tot beheerder voor het hoogspanningsnet.

In de tekst die voorligt wordt voorgesteld de staatssecretaris voor Energie, Olivier Deleuze, een onderhandelingsmandaat te geven om te gaan praten met het stroombedrijf Electrabel. Electrabel controleert vandaag meer dan 90 procent van de productie en het stroomtransport en drie kwart van de elektriciteitsleveringen in ons land.

De regering is principieel akkoord de hoogspanningsdochter van Electrabel een uitbatingsvergunning te geven voor een duur van 20 jaar. Maar eerst moeten volgens de regering wel een reeks voorwaarden vervuld zijn.

Hoogspanningsbedrijven spelen in België maar ook in de andere lidstaten van de Europese Unie een zeer grote rol in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. Dat komt omdat deze netbeheerders eigenlijk verkeersagenten zijn die ervoor zorgen dat het vervoer van elektriciteit goed verloopt.

In de meeste landen gaat het bovendien om een monopoliebedrijf. Het noodzaakt een waterdichte controle van de tarieven en het manier waarop het hoogspanningsbedrijf het stroomvervoer organiseert.

Het verklaart ook waarom de overheid erop aandringt dat het belang van Electrabel in het kapitaal van het hoogspanningsbedrijf gevoelig teruggeschroefd wordt. De gemeenten en een plaatsing van aandelen via de beurs zijn de instrumenten om de participatie van Electrabel terug te brengen tot minder dan 50 procent.

De regering ziet de beursgang als een voorwaarde om de huidige Electrabel-dochter aan te duiden tot beheerder van het Belgische hoogspanningsnet.

Ten slotte stelt het regeringsvoorstel een overeenkomst in het vooruitzicht waarbij ook de regulator van de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt, de Creg, wordt betrokken.

De Creg moet de tarieven die de netwerkbeheerder oplegt, controleren en eventueel bijsturen.