BRUSSEL -- Het beursgenoteerde durfkapitaalfonds FLV Fund weert zich als een duivel in een wijwatervat om af te geraken van zijn ,,L&H-stigma''. Het fonds knipt alle banden met de Ieperse spraaktechnoloog door en berekende een ,,post-L&H''-waarde voor zijn hele beleggingsportefeuille. Klap op de vuurpijl was echter de ontdekking dat een groep Koreanen rond L&H geknoeid heeft met de centen van FLV Fund.

Flv Fund pakte gisterochtend uit met een driedubbele mededeling, waarvan alvast één element alle waarnemers verraste. Iemand bleek 30 miljoen dollar (1,4 miljard frank) van het fonds als waarborg te hebben verstrekt, buiten het medeweten van het management. De 30 miljoen staat nog wel op de bankrekening van FLV Fund, maar kan voorlopig niet worden vrijgegeven.

In een tweede mededeling gisteravond, nadat het fonds zelf meer duidelijkheid had gezocht, werden meer details bekendgemaakt. De begunstigde van de borgstelling blijkt -- in persoonlijke naam -- Joo Chul Seo te zijn, alias John Seo. Hij is de CEO van de Koreaanse dochter van het Ieperse spraaktechnologiebedrijf L&H, dat eerder al in opspraak kwam door geknoei met de financiële resultaten. Voor zover FLV Fund kon nagaan, werd de borg verstrekt door een niet reglementair samengestelde raad van bestuur van zijn eigen Koreaanse dochtervennootschap, FLV Fund Korea. Die vennootschap is overigens nog niet operationeel omdat ze nog geen vergunning kreeg van de Koreaanse autoriteiten. FLV Fund zegt dat het de benoeming van de bewuste bestuurders bij FLV Fund Korea nooit heeft goedgekeurd, wat inhoudt dat er sprake was van misbruik van vertrouwen en mogelijk schriftvervalsing.

De fraude kwam aan het licht bij de controle van de rekeningen over het derde kwartaal (juli tot september). Niet onbelangrijk is dat KPMG de ,,ontdekking'' deed. Het kantoor is tevens huisauditor van Lernout & Hauspie en kwam mogelijk daardoor de oplichting op het spoor.

Ook bij L&H is sprake van een ,,Koreaanse route'' waarbij de omzetcijfers van het bedrijf kunstmatig werden opgekrikt. L&H kocht in september 1999 het Koreaanse bedrijfje Bumil over en doopte dat om tot L&H Korea. Onder leiding van John Seo rapporteerde het bedrijf in het daaropvolgende kwartaal een verzeshonderdvoudiging van de verkoop. De Wall Street Journal kwam deze zomer echter tot de vaststelling dat heel wat zogezegde klanten geen zaken met L&H hadden gedaan.

Door zo snel mogelijk klaarheid te scheppen probeert FLV Fund zijn beursnotering op Easdaq terug te krijgen, die maandagavond was opgeschort. Easdaq had de verstrekking van bijkomende informatie als voorwaarde gesteld.

De melding van fraude doorkruiste de twee andere elementen van het goed voorbereide persbericht. Daarin probeert FLV Fund zoveel mogelijk afstand te nemen van de perikelen rond Lernout & Hauspie.

Enerzijds berekende het fonds een zeer conservatieve intrinsieke waarde voor zijn aandeel, in de hypothese dat L&H over de kop zou gaan en rekening houdend met aanzienlijke provisies voor andere mogelijke waardeverminderingen. FLV Fund komt uit op een waarde van meer dan 10 dollar per aandeel of bijna het dubbele van de huidige beurskoers (zie hiernaast).

Anderzijds wordt definitief een einde gemaakt aan de banden met Jo Lernout en Pol Hauspie, de oprichters van L&H én FLV Fund. Er zijn nooit rechtstreekse financiële of juridische banden geweest tussen FLV Fund en L&H, maar het fonds heeft wel banden met Sail Trust, waarvan Jean-Luc Dehaene overigens voorzitter is.

Sail Trust is een ,,non-profitorganisatie'' die Jo Lernout en Pol Hauspie hebben opgericht om startende bedrijven in spraaktechnologie te begeleiden. Jo Lernout en Pol Hauspie hebben persoonlijk 100 miljoen dollar in Sail Trust geïnvesteerd. FLV Management, de ,,statutaire zaakvoerder'' van het investeringsfonds, is voor 33 procent in handen van Sail Trust. Dat aandeel wordt nu verdeeld tussen de twee overige aandeelhouders, de investeringsmaatschappijen Lessius en de Gimv. Financiële details zijn niet bekendgemaakt.

De herschikking heeft gevolgen voor de raad van bestuur van FLV Management. Jean Van Marcke, voorzitter, en Philip Vermeulen, gedelegeerd bestuurder, staan volgens woordvoerder Johnny Kegels niet ter discussie. De bestuurders voorgedragen door Sail Trust zouden wel verdwijnen. Fernand Cloet bevestigde dat hij terugtrad. Wellicht zullen ook de Poperingse verzekeraar Willem Hardeman en zijn stadsgenoot Nico Ruckebusch vervangen worden.

Hardeman dook al op als mede-oprichter van omstreden Language Development Companies (LDC's), die L&H in '98 en '99 miljoenen licentie-inkomsten bezorgden.