,,Onze argumentatie is begrepen''

INTERVIEW. Staatssecretaris Ontwikkelingssamenwerking Eddy Boutmans wordt niet verder ,,uitgekleed''


BRUSSEL -- De ministerraad beslist vandaag dat Ontwikkelingssamenwerking niet verder geïntegreerd wordt in Buitenlandse Zaken, maar een apart directoraat-generaal behoudt. Het scenario waarbij het departement van staatssecretaris Boutmans zou worden uitgekleed ten voordele van minister van Buitenlandse Zaken Louis Michel, gaat niet door. Het kernkabinet bereikte hierover eerder een akkoord.

-- U moet een gelukkig man zijn?Het zit goed, maar ik ben nog wat voorzichtig. Premier Guy Verhofstadt doet nog een eindvoorstel. Ik wil eerst zien hoe het organogram er uiteindelijk zal uitzien. Maar ...