Fortuin weggeschonken in ruil voor wekelijks bloemen op graf

Stad Gent erft 57 miljoen


GENT -- De stad Gent mag zich verheugen in een onverwachte ontvangst van 57 miljoen frank. Een legaat van de 89-jarige Clara Vandercrussen die in juni overleed. Zij had jaren geleden in haar testament bepaald dat de stad haar nalatenschap moet aanwenden voor de opvang van volwassen mentaal gehandicapten.

In een brief van 13 juli liet notaris Anne-Marie Schoorman de stad weten dat mevrouw Clara Vandercrussen in 1982 in haar testament had bepaald dat ze de stad als haar enige legataris aanstelde. De 89 ...