Vlaams non-profit-huiswerk af


De Vlaamse sociale partners -- vakbonden en werkgevers -- van de witte sector, ook non-profit- of welzijnssector genoemd, zijn klaar met hun huiswerk: de afronding van hun cao's.

Ze overhandigden de teksten ervan gisteren aan de Vlaamse regering. De drie betrokken ministers -- Renaat Landuyt van Werkgelegenheid, Mieke Vogels van Welzijn en Bert Anciaux van Cultuur -- moeten een ...