Brussel wordt één grote zone 30


BRUSSEL -- Als de 19 Brusselse gemeenten gewestsubsidies willen genieten voor de heraanleg van wegen, moeten ze voortaan elke gemeentelijke weg die geen grote verkeersader is aanleggen als een zone 30. Niet minder dan 77 procent van alle Brusselse wegen komt daarvoor in aanmerking.

Dit is het gevolg van de goedkeuring door de Brusselse regering van het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) en van de kaarten die de wegen rangschikken in primaire en secundaire wegen en interwijkenwegen ...

Niet te missen