Sauwens: wegendienst sterft niet uit


BRUSSEL -- De Vlaamse minister van Ambtenarenzaken, Johan Sauwens (VU), verzekert dat de afdeling wegen en verkeer van de Vlaamse administratie niet zal uitsterven.

Gisteren raakte bekend dat de helft van het personeel van deze afdeling over enkele jaren met pensioen kan, dat wervingen van nieuwe ambtenaren maar mondjesmaat gebeuren en dat vele nieuwelingen snel ...