BRUSSEL -- Het Vlaams Economisch Verbond kant zich niet tegen een milieubeleid, maar bijkomende maatregelen mogen niet ten koste gaan van de tewerkstelling.

Het VEV ziet concreet een bedreiging voor de 525 Vlaamse ondernemingen die in 2000 een emissiejaarverslag moesten indienen. Zij stellen 210.000 mensen tewerk, realiseren 20 procent van de omzet en 29 procent van de investeringen in Vlaanderen. ,,Als men aan deze bedrijven nog meer milieulasten oplegt, vormen die een zeer grote economische kostprijs voor deze ondernemingen, terwijl de weerslag op het leefmilieu beperkt is'', zegt het VEV.

Uit een studie van de Vlaamse Ondernemingskamers (VOKA) en de Vlaamse sectoren blijkt dat heel wat bedrijven het heel moeilijk hadden in 2000, het jaar van de emissierapportering, hoewel dat een economisch sterk jaar was. ,,Als de klassieke faillissementsvoorspellingen hanteren, zijn op korte termijn 30.000 banen bedreigd'', zegt het VEV.

De organisatie roept de overheid op om ,,op een bedrijfsvriendelijke manier de ecologische doelstellingen te realiseren''. Het VEV vraagt rechtszekerheid, een beleid dat niet strenger is dan Europa, een correcte toepassing van ,,de vervuiler betaalt'', vrijwillige overeenkomsten met de overheid en een over verschillende beleidsniveaus geïntegreerd milieubeleid.