BRUSSEL -- Vakbonden en directie bij De Post zijn overeengekomen om in vier grote kantoren de afschaffing van de tweede uitreikingsronde te testen. Over het behoud van die ronde in tien andere kantoren is er nog geen akkoord.

De Post en de bonden onderhandelen al enige tijd over de invoering van nieuwe uitreikingsrondes in de grote kantoren. Die nieuwe rondes zijn uitgestippeld door het computerprogramma GeoRoute. De vraag is nu of het haalbaar is om de tweede postuitreiking tegelijk met die invoering af te schaffen.

De effecten van GeoRoute zullen in de tweede helft van november en de eerste helft van december getest worden in de kantoren Luik 2, Hasselt, Sint-Gillis en Evere. Afspraken over een verdere invoering van GeoRoute in de grote kantoren zijn afhankelijk van de resultaten van deze tests.

De vakbonden reageerden daarom gisteren negatief op de mededeling dat de tweede ronde in tien grote kantoren behouden blijft totdat de nieuwe sorteercentra gebouwd zijn. Dat kan nog ettelijke jaren duren.

De vakbonden klagen aan dat dit tot ongelijkheid kan leiden omdat in andere kantoren het voorlopige voortbestaan van de tweede ronde niet gegarandeerd is. Daarbij gaat het om onder meer Aalst 1 en een reeks Brusselse en Antwerpse kantoren. ,,Voor ons gaat het niet per se om het behoud van de tweede ronde'', zegt Lieve Vanoverbeke van ACV-Transcom. ,,Maar wel om het inschatten van de sociale gevolgen en een goede begeleiding. Wat ons betreft is er een afspraak over de test in de vier kantoren, en verder nergens over.'' Jan Eyndels van de liberale VSOA laat zich in dezelfde bewoordingen uit. ,,De Post heeft er op subjectieve gronden een aantal kantoren uitgehaald en daar gaan wij niet mee akkoord. Dit bericht komt op een slecht moment en kan kwaad bloed zetten bij het personeel.''

Woordvoerder Fred Lens van De Post erkent dat het behoud van de tweede ronde in de tien kantoren niet meer dan een voorstel is. ,,Het akkoord gaat over de test. In de marge daarvan hebben we voorgesteld om in de tien kantoren twee rondes te behouden.''