BRUSSEL -- Het Tariferingsbureau heeft als opdracht de premie en verzekeringsvoorwaarden vast te stellen van bestuurders die op de markt geen verzekering vinden of alleen tegen een buitensporig hoog tarief.

 • Wie kan zich tot het Tariferingsbureau richten?
 • Iedereen die op zoek is naar een verplichte autoverzekering en die door ten minste drie verzekeringsmaatschappijen is geweigerd of een buitensporig hoge premie kreeg voorgesteld.

 • Wat is een ,,buitensporig hoge premie''?
 • Een premie wordt als ,,buitensporig'' beschouwd wanneer het voorgestelde tarief hoger ligt dan de zogenaamde ,,drempelwaarde'': dat is vijf keer de laagste mogelijke premie die de verzekeringsmaatschappij in hetzelfde geval aanrekent aan een bestuurder die al lang zonder ongevallen rijdt.

 • Hoe moet de aanvraag gebeuren?
 • De bestuurder kan de aanvraag doen via zijn gebruikelijke verzekeringsbemiddelaar (makelaar, agent, bankkantoor, directe verzekeraar, enzovoort). Die kan hem alle informatie bezorgen. De bemiddelaar krijgt een commissievergoeding.

  De bestuurder kan zich ook rechtstreeks richten tot het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds dat belast is met het beheer van het Tariferingsbureau.

 • Welke tarieven hanteert het bureau?
 • Het bureau houdt bij de vaststelling van het tarief rekening met het vermogen van de auto, de leeftijd van de bestuurder en zijn schadeverleden.

  Als het risico niet te hoog is, zal de voorgestelde premie lager liggen dan de drempelwaarde. Maar als het gaat om een erg slechte bestuurder -- bijvoorbeeld iemand die verschillende ongevallen heeft veroorzaakt met verzwarende omstandigheden (zoals onder invloed rijden) -- kan het tarief ook hoger liggen dan vijf keer de minimumpremie.

 • Kunnen jonge bestuurders er terecht?
 • Jonge bestuurders met weinig of geen rijervaring kunnen bij het Tariferingsbureau terecht als ten minste drie maatschappijen hen als klant hebben geweigerd. Het tarief dat het bureau hun voorstelt, bedraagt ongeveer 1.000 euro voor een auto met een motorvermogen van 60 pk.

 • Kan het Tariferingsbureau weigeren een premie voor te stellen?
 • In principe niet. Het Tariferingsbureau moet iedereen een verzekering aanbieden, behalve aan bestuurders die hun rijbewijs zijn kwijtgeraakt.

 • Welke termijnen hanteert het bureau?
 • Het Tariferingsbureau legt binnen een de maand na ontvangst van de aanvraag de premie vast. De beslissing wordt vervolgens binnen de acht dagen aan de consument meegedeeld.

 • Is de aanvrager verplicht om het voorstel te aanvaarden?
 • Neen. Als de aanvrager meent een voordeliger premie te kunnen krijgen bij een gewone verzekeringsmaatschappij, mag hij daar een verzekering afsluiten. Het voorstel van het Tariferingsbureau blijft wel maar een maand geldig.

  Elke bestuurder moet echter weten dat onverzekerd rondrijden strafbaar is. De overheid is onlangs gestart met een campagne om onverzekerde chauffeurs op te sporen door de lijsten van de ingeschreven auto's te vergelijken met de lijsten van de verzekeringsmaatschappijen. Onverzekerde voertuigen kunnen in beslag worden genomen.

 • Tariferingsbureau, c/o Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, Liefdadigheidstraat 33, bus 1, 1210 Brussel, tel.: 02-287.18.11; fax.: 02-287.18.04; webstek: