BRUSSEL -- Het Tariferingsbureau auto, dat op 1 november van start gaat, moet een einde maken aan de onverzekerbaarheid van sommige autobestuurders, in eerste instantie de brokkenmakers. Maar het Tariferingsbureau is er niet om jonge bestuurders aan een goedkopere verzekering te helpen. Daarvoor rekent minister van Economie Fientje Moerman op andere initiatieven.

Autobestuurders die geen polis meer kunnen krijgen bij een gewone verzekeringsmaatschappij -- of alleen tegen onmogelijke voorwaarden -- kunnen vanaf 1 november terecht bij het Tariferingsbureau. Dat heeft de wettelijke opdracht autobestuurders aan een verzekering te helpen.

Het bureau bestaat uit vier verzekeraars en vier vertegenwoordigers van consumentenorganisaties, plus een onafhankelijke voorzitter. Zij leggen een tarief vast waartegen de autobestuurder een verzekering krijgt.

Het tarief houdt rekening met de leeftijd van de bestuurder, het type van de wagen en het schadeverleden van de bestuurder. Het voorgestelde tarief kan lager zijn dan het tarief dat de verzekeringsmaatschappijen aanrekenen. Maar dat is zeker geen automatisme. ,,Het is niet de bedoeling om gevaarlijke chauffeurs te bevoorrechten'', zei Bertrand Leton, voorzitter van het Tariferingsbureau.

Tot de potentiële klanten van het Tariferingsbureau behoren de brokkenmakers die niemand nog wil verzekeren, wanbetalers en in mindere mate ook jonge en bejaarde bestuurders die bij de gewone verzekeringsmaatschappijen niet terechtkunnen.

,,Het Tariferingsbureau is een antwoord op het tekortschieten van de markt'', zei minister van Economie Fientje Moerman (VLD) gisteren bij de voorstelling van het initiatief. ,,Het Tariferingsbureau moet zorgen dat elke bestuurder in ons land een verzekering kan krijgen.'' Naar schatting rijden er op de Belgische wegen honderdduizend auto's onverzekerd rond. ,,Maar het is niet de taak van het Tariferingsbureau om jonge en bejaarde bestuurders een goedkopere polis te bezorgen'', zei Moerman. ,,Het bureau is er enkel voor bestuurders die volgens de verzekeringsmaatschappijen een onaanvaarbaar risico zijn. Normale risico's moeten op de markt verzekerd worden.'' En volgens de minister behoren jonge en bejaarde bestuurders tot de normale risico's.

De minister heeft de verzekeringssector gevraagd om tegen het einde van het jaar zelf met een reeks voorstellen te komen om autoverzekeringen voor jonge en bejaarde bestuurders betaalbaarder te maken. Doen ze dat niet, dan zal de regering maatregelen bij wet opleggen.

Het beheer van de polissen die door het Tariferingsbureau worden toegekend gebeurt door de verzekeringsmaatschappijen Axa België, Fortis AG, Ethias (ex-Omob) of Winterthur. De eventuele lasten -- bijvoorbeeld als de verzekeringsportefeuille verlieslatend is -- worden via het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds gedragen door alle autoverzekeraars die in België actief zijn.