EU-Commissie stelt rijbewijs voor met tijdelijke geldigheid


BRUSSEL -- Vandaag maakt de Europese Commissie de details bekend van haar nieuwe voorstellen over het Europees rijbewijs. De Europese lidstaten moeten ze nog bestuderen en goedkeuren. De Commissie wil rijbewijzen met een beperkte geldigheidsduur. De courante rijbewijzen van het type A en B zouden voor 65-plussers om de 5 jaar moeten worden vernieuwd en zelfs jaarlijks voor de C en D-rijbewijzen. De Commissie wil ook strengere voorwaarden voor het wegvervoer.

Uitgangspunt van de voorstellen is dat er best een uniforme Europese regeling komt om het vrij verkeer in de Unie effectiever te maken. Een Belg bijvoorbeeld die nu in Spanje gaat wonen kan zijn Belgisch ...