BRUSSEL -- De Vlaamse minister van Economie, Jaak Gabriëls (VLD), denkt aan een stelsel van adviescheques voor bedrijven, naar analogie met de opleidingscheques. Bedrijven zouden daarmee goedkoop aan een advies over hun bedrijfsbeleid moeten raken.

De minister zei dit gisteren op de brainstorming over het preventief bedrijfsbeleid die zijn departement organiseerde. Dat preventief bedrijfsbeleid is een steunpilaar van het Vlaams economisch beleid. Het is gegroeid uit de knipperlichtencommissie die begin de jaren tachtig werd opgericht: een commissie die systematisch nagaat welke bedrijven in de oranje zone terecht komen en waarvoor faillissement dreigt. De oprichting van die commissie was een van de beginpunten van het ,,positief economisch beleid'' dat rond 1980 groeide in Vlaanderen en dat in de plaats kwam van het ,,negatief economisch beleid'': de subsidiëring die soms werd toegekend aan verlieslatende (grote) bedrijven om de werkgelegenheid te redden.

In de loop der jaren werden de instrumenten van de preventieve zorg verfijnd. Gabriëls vindt dat het tijd is voor een nieuwe fase. Het falingspredictiemodel dat uitgewerkt is, heeft zijn waarde bewezen en zal binnenkort gebruiksvriendelijk beschikbaar zijn voor iedereen via het Internet. Daarnaast wil hij dat de provinciale Huizen van de Onderneming een eerstelijnsfunctie waarnemen voor bedrijven die het moeilijk beginnen krijgen. De derde bouwsteen is voor hem een nieuw stelsel van adviescheques. Dat zal, zoals de opleidingscheques, het inkopen van een advies over het bedrijfsbeleid bij consultanten goedkoper maken.

Zie het als een vaccin of een antibioticum, zei Gabriëls in zijn slottoespraak. De minister pleit dus voor een soort openbare gezondheidszorg voor bedrijven, zoals dat voor mensen al veel langer bestaat en dat ook ten dele door de overheid betaald wordt.