ZURICH (bloomberg, eigen berichtgeving) -- De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Swiss Life heeft gisteren opnieuw een fout moeten rechtzetten in haar halfjaarresultaten. Daardoor bedraagt het verlies 578 miljoen Zwitserse frank (390 miljoen euro), in plaats van de eerder gepubliceerde 386 miljoen. Swiss Life spreekt van een fout in een computerprogramma.

De fout werd ontdekt door de auditors van PricewaterhouseCoopers. Een nieuw computersysteem bij Swiss Life maakte een vergissing bij de berekening van de waarde van obligaties die op hun vervaldag komen. Na rechtzetting bleek dat de verzekeraar 254 miljoen Zw.fr. meer verlies had geleden op zijn beleggingsportefeuille dan uit de halfjaarresultaten naar voor was gekomen.

,,Het was een programmeerfout. Ik ben er zeker van dat zo'n fout niet meer zal voorvallen'', excuseerde voorzitter Andres Leuenberger van Swiss Life zich gisteren. De maatschappij belooft de interne controle en de betrokkenheid van de revisoren in de financiële rapportering te verbeteren.

Met de rechtzetting is Swiss Life niet aan zijn proefstuk toe. De Zwitserse levensverzekeraar herzag vorige maand al zijn resultaten over de eerste helft van 2001, waardoor een winst van 253 miljoen Zw.fr. veranderde in een verlies van 1 miljoen.

De tweede correctie in de rekeningen komt twee dagen voordat Swiss Life zijn aandeelhouders de toestemming vraagt om op de beurs tussen 900 miljoen en 1,2 miljard Zw.fr. vers kapitaal op te halen. De beleggers reageerden alvast onaangenaam verrast en stuurden het aandeel van Swiss Life 11 procent lager, tot 18,75 Zw.fr. Het Swiss Life-aandeel verloor dit jaar al bijna 80 procent van zijn waarde en is daarmee een van de slechtst presterende Europese verzekeringsaandelen.

Swiss Life heeft een herstructureringsprogramma aangekondigd om de rendabiliteit te herstellen. Dat plan houdt een personeelsafslanking in en de verkoop van niet-strategische belangen van de groep, onder meer in de banksector. In België is Swiss Life actief als levensverzekeraar en als schadeverzekeraar (met het filiaal Zelia). Swiss Life heeft ook een belang van 33 procent in het Landbouwkrediet.