BRUSSEL -- De nettowinst van Electrabel is tijdens de eerste semester 2000 ter plaatse blijven trappelen. Dat is vooral te wijten aan de prijzenslag tussen de Europese stroomproducenten. Electrabel stelt vast dat een einde is gekomen aan de prijsdruk. De hogere olieprijzen en de daaraan gekoppelde gasprijzen hebben ook een stijging van de stroomtarieven veroorzaakt.

De Belgische stroomproducent -- met de nutsgroep Tractebel als grootste aandeelhouder -- verwacht dat zij meer gaat profiteren van de recente prijsstijgingen dan haar concurrenten omdat het kostenplaatje voor de productie van elektriciteit bij Electrabel goedkoper uitvalt. Zestig procent van de elektriciteitsproductie wordt opgewekt door kernenergie en steenkool terwijl een belangrijk deel van de gasaankopen de prijsontwikkeling van de steenkool volgt.

Gedurende de eerste semester zag de Belgische elektriciteitsproducent door de overname van zijn Nederlandse sectorgenoot Epon de omzet wel met bijna een kwart toenemen tot 3,97 miljard euro (160,15 miljard frank) maar de nettowinst ligt met 585,3 miljoen euro (23,6 miljard frank) slechts 0,1 procent hoger dan tijdens de eerste zes maanden van 1999. De netto courante winst steeg met 0,7 procent tot 483,1 miljoen euro (19,49 miljard frank).

Electrabel zelf is tevreden dat de courante winst stand gehouden heeft ondanks de prijsdruk en wijst er verder op dat het tijdens de eerste jaarhelft van 2000 14 procent meer stroom in Europa heeft verkocht. Inclusief Epon werd zelfs 30 procent meer elektriciteit verkocht, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Het stroombedrijf laat verder nog weten dat het zijn verkoopvolume buiten België heeft verdubbeld.

De inkomsten uit de stroomverkoop in België lagen iets hoger dan tijdens de eerste helft van 1999 en dat ondanks belangrijke tariefkortingen voor de particuliere stroomverbruikers. Electrabel wijst er overigens op dat het effect van deze door de overheid opgelegde prijsdaling afgezwakt werd door de weerslag van de stijgende brandstofprijzen. Voor heel 2000 verwacht Electrabel een resultaat dat volstaat om een dividend uit te keren dat ten minste gelijk is aan dan van het vorige boekjaar.