BRUSSEL -- Jaak Gabriëls, de nieuwe minister van Economie, wil een fikse Vlaamse korting op de vennootschapsbelasting doorvoeren. ,,Opel heeft me duidelijk gemaakt dat voor buitenlandse ondernemers één ding belangrijk is: een eenvormig, transparant systeem. Als de Belgische vennootschapsbelasting van 40 naar 30 procent daalt, dan wil ik daar een Vlaamse geste bovenop doen. Laat ons een tarief van 25 procent hanteren en die 5 procent afcentiemen terugstorten naar de federale overheid.'' De economische expansiesteun moet nog veel eenvoudiger.

-- Midden juli heeft de Vlaamse regering een ontwerp van decreet goedgekeurd over een eerste heroriëntering van de expansiesteun. Er komen opleidingscheques, starters worden gestimuleerd, er blijft speciale regionale steun in ontwikkelingszones en investeringsprojecten met een hoge maatschappelijke meerwaarde krijgen voorrang. Maar u wil één systeem van expansiesteun voor alle bedrijven?

Ja. Lineaire maatregelen hebben meer effect dan maatregelen specifiek toegepast op één regio of één sector of één bepaalde groep bedrijven. Ook de directie van Opel Antwerpen bevestigt dat, al zijn er in zeer goed omschreven gevallen zoals ploegenwerk wellicht wel specifieke tegemoetkomingen mogelijk -- maar dat staat los van de expansiesteun. Je moet altijd een potje reserveren voor heel specifieke gevallen, maar dat mag niet groot zijn.

Wat mij betreft, moet er qua economisch ondersteuningsbeleid geen onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven, of het nu om een startend researchcentrum of om autoassemblage gaat. We hebben al te veel regelneverij. Het eenvoudigste is: één economisch vriendelijk systeem voor iedereen. En voor de rest zo min mogelijk betrokkenheid van de overheid, we moeten niet te pas en te onpas Sinterklaas gaan spelen. Met zo'n aanpak zijn alle bedrijven gebaat. Pas op, ik heb daar nog geen akkoord over, maar ik ga hierover de komende weken onderhandelen met mijn collega's in de Vlaamse regering.

-- U lanceert nu het idee van Vlaamse afcentiemen, zeg maar een lagere vennootschapsbelasting voor Vlaamse bedrijven. Daarmee maakt u niet de minste demonen wakker aan de andere kant van de taalgrens.

Daar ben ik me, met mijn verleden in de federale regering nog vers in het geheugen, natuurlijk van bewust. Dit is nog maar een vroegrijp idee, en het zal inderdaad niet makkelijk zijn om het erdoor te krijgen. Maar het moet er toch eens van komen. Ik had met bijna al mijn collega's van de federale regering een goede relatie, en zeker ook met Didier Reynders (PRL) van Financiën.

Als we in Vlaanderen 5 procent extra van de vennootschapsbelasting afdoen, kost ons dat 8 miljard frank. Dat moet gemakkelijk kunnen worden terugverdiend doordat we op die manier aantrekkelijker worden als investeringsgebied.

-- Hebt u daarvoor al de steun van uw collega-ministers in de Vlaamse regering?

Nog niet. De Vlaamse regering komt pas begin september weer bijeen.

-- Er komen van overal tekenen dat de economie het minder goed doet. Hoe kunt u als Vlaamse minister van Economie ingrijpen?

De economie sputtert, ook in Vlaanderen. Maar nog voor de vakantie heeft Patrick Dewael me de krijtlijnen van de begrotingsopmaak van 2002 duidelijk gemaakt. Het budget mag niet met meer dan 2 procent stijgen. Wil ik toch meer ruimte, dan moeten andere materies inboeten. Dat zal moeilijk zijn. De expansiesteun is van 18 miljard frank teruggebracht naar 14 miljard frank. Daarmee moeten we al iets kunnen doen. Dirk Van Mechelen heeft heel veel expansiedossiers moeten opkuisen; hij heeft de voorbije twee jaar veel gedeblokkeerd. Ik ben blij dat ik nu op zijn veld mag oogsten.