Staat koopt lening terug met geld Credibe. De Schatkist: gaat met de opbrengst van de verkoop van de portefeuille hypotheekleningen van Credibe (DS 12 juli) een deel van een uitstaande staatslening terugkopen. De verkoop van de hypotheekleningen van Credibe (het voormalige Centraal Bureau voor Hypothecair Krediet) aan ABN Amro bracht de regering 2,8 miljard euro op. Toen werd gezegd dat de opbrengst in het Zilverfonds zou worden gestort, een ,,spaarpot'' om de vergrijzing van de komende decennia op te vangen.
Een deel van het geld gaat de Schatkist evenwel gebruiken om de staatsschuld rechtstreeks te verminderen via de terugkoop van een uitstaande staatslening. Het gaat om een lening uit 1995 met variabele coupon die normaal in november volgend jaar terugbetaald moet worden. De terugkoopoperatie loopt vanaf komende dinsdag. De Schatkist plakt geen streefdoel op het terug te kopen bedrag.


Lichte stijging van telecomklachten. Het aantal klachten bij: de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is na twee opeenvolgende jaren van dalen (-25 % tussen 1999 en 2001) opnieuw licht gestegen. Het aantal klachten nam met 4 % toe, van 8.261 in 2001 tot 8.596 in 2002.
De ombudsdienst krijgt per maand gemiddeld 688 nieuwe klachten binnen. De klachten over Belgacom blijven het merendeel van het totaal uitmaken. De klachten met betrekking tot operatoren in de mobilofonie stijgen van 16 procent in 2000 naar 23 procent van het totaal aantal klachten in 2001. De meerderheid van de klachten gaat over de facturatie.


Pc-markt herstelt opnieuw. De verkoop van pc's kende de: afgelopen maanden opnieuw succes, vooral dankzij de talrijke promoties in de sector en de rage van de draadloze technologie. Onderzoeksbureau Gartner Dataquest berekende dat de verkoop van draagbare en desktop computers en servers die uitgerust zijn met chips van wereldmarktleider Intel, in de periode april-juni met 10 % is gestegen tegenover dezelfde periode vorig jaar. De verkoop bereikte de 32,8 miljoen stuks.
Het gespecialiseerde instituut IDC, dat een lichtjes andere berekeningsmethode hanteert, spreekt van een stijging met 7,6 % tot 33,2 miljoen pc's. Het is van eind 2000 geleden dat de pc-verkoop zo sterk was.

Uit de cijfers van Gartner en IDC blijkt dat Dell en Hewlett-Packard, de nummers één en twee op de pc-markt, hun voorsprong tegenover de concurrentie het voorbije jaar hebben vergroot, tot een marktaandeel van 17,8 en 16,2 pct.


British Airways meet schade op van staking. De aandelen van: British Airways, de grootste luchthavenmaatschappij in Europa, verloren maandag fors in waarde na de spontane staking van het baliepersoneel, op zaterdag en zondag. Door die staking moesten meer dan 500 vluchten van British Airways worden geschrapt en zagen ruim 100.00 passagiers hun reis onderbroken. De luchthaven van Heathrow werd door de staking bijna het hele weekeinde in chaos herschapen, met duizenden die op de grond in de vertrekhal de nacht moesten doorbrengen.
Het baliepersoneel protesteert tegen de invoering van een nieuw werktijdregistratie-systeem. Directie en bonden begonnen gisteren gesprekken om het geschil op te lossen. De schattingen van de economische schade van de staking voor British Airways lopen op tot 31 miljoen euro.


Ruzie over machtswissel bij IG Metall. De opvolging van Klaus: Zwickel als hoofd van de machtige Duitse metaalvakbond IG Metall zorgt voor grote interne discussies. Zwickel toonde zich weinig opgezet met zijn gedoodverfde opvolger, de radicale Jürgen Peters. Hij verwijt Peters verantwoordelijk te zijn voor de mislukte stakingsactie in de Oost-Duitse metaalbedrijven, vorige maand. IG Metall moest de staking stopzetten zonder ook maar één toezegging van de overheid of de werkgevers te hebben binnengehaald. Dat was de metaalbond in vijftig jaar nog niet overkomen.
Zwickel geeft de voorzitterscepter met tegenzin door aan Peters, die een leidend duo gaat vormen met de meer gematigde Berthold Huber. Die had eerder dit jaar de verkiezingen binnen IG Metall tegen Peters verloren. IG Metall heeft 2,8 miljoen leden, maar in de eerste jaarhelft verloor de vakbond 44.000 leden.