BRUSSEL -- De kosten van de tolheffing, die vanaf 1 september ingevoerd wordt in Duitsland, zullen hoger oplopen dan eerst geraamd omdat alle vrachtwagens met een speciaal meettoestel uitgerust moeten worden. Dat meldt de SAV, de beroepsfederatie van de Vlaamse wegvervoerders.

Alle vrachtwagens van meer dan 12 ton moeten vanaf 1 september een tolheffing betalen per kilometer die ze bij onze Oosterburen afmalen. De heffing is afhankelijk van de vervuilingsgraad van de vrachtwagen en het aantal assen waarover het voertuig beschikt. Gemiddeld zal 12,4 eurocent per kilometer betaald worden, heeft de SAV berekend.

,,Maar daar blijft het niet bij'', zegt Lode Verkinderen, de adjunct-secretaris-generaal van de SAV. ,,Het Instituut voor Wegtransport (IWT) heeft berekend dat de Duitse kilometerheffing nog eens een bijkomende uitgave meebrengt van 5 eurocent per kilometer. De 1 miljoen vrachtwagens die regelmatig Duitsland doorkruisen moeten immers uitgerust worden met een on bord unit (OBU).

Die OBU berekent op basis van GPS-technologie automatisch hoeveel kilometer de vrachtwagen in Duitsland heeft afgelegd. De gegevens worden doorgestuurd naar een gegevensbank zodat de tol automatisch berekend wordt.

De Duitse overheid stelt die OBU gratis ter beschikking. Voor de installatie staan de vervoerders zelf in. ,,Een gespecialiseerde garage rekent al gauw 60 tot 70 euro per uur aan. Bovendien is de vrachtwagen een dag uit roulatie'', verklaart Verkinderen.

Op dit ogenblik is er nog geen enkel OBU-systeem beschikbaar en tegen september zullen dat er nog maar 150.000 zijn. Wie nog niet over zo'n systeem beschikt, zal de kilometers nog op manuele wijze moeten aangeven, via het Internet of op een van de betaalterminals in Duitsland.

De SAV raadt zijn leden aan om de heffing en alle bijhorende kosten volledig door te rekenen aan de klanten ,,De marges in onze sector zijn zo klein dat wie niet doorrekent, op termijn over de kop gaat.'' Zowat de helft van de Belgische vrachtwagens doorkruist volgens Verkinderen regelmatig Duitsland.

De Duitse overheid hoopt via de tolheffing de schatkist jaarlijks met 3,5 miljard euro te stijven. Duitsland is trouwens niet het enige land waar zo'n heffing in voege is. In Zwitserland moet ook worden betaald en in Oostenrijk zou op 1 december een kilometerheffing worden ingevoerd.