BRUSSEL -- De federatie van brandstofhandelaars gaat woensdag actie voeren tegen de beslissing van de paarse regering om de energietaks op stookolie te verhogen. Volgens de stookolieverkopers is de bewering van de regering dat hun brandstof schadelijker zou zijn voor het milieu dan aardgas ,,bijzonder lichtzinnig'' en ,,niet correct''. De straatactie zou ludiek blijven, maar de brandstofhandelaars hebben ook een juridisch verweer op gang getrokken.

De brandstofhandelaars zijn bijzonder ontstemd over de manier waarop de paarse regering de energiebijdrage op stookolie heeft opgetrokken. Volgens Johan Mattart, voorzitter van de sectorfederatie Brafco, krijgen de stookolieverkopers veel reacties van de klanten ,,die het niet nemen dat de regering de brandstof van de meerderheid van de bevolking extra wil belasten''. Uit recente cijfers blijkt dat ongeveer 1,7 miljoen gezinnen in België met stookolie verwarmen.

Het bestuur van Brafco besliste vrijdagavond om in actie te komen en de bijdrageverhoging niet lijdzaam te ondergaan. Op woensdagmorgen organiseert de federatie een ludieke protestactie ,,in naam van de klanten''. Meer wil Mattart niet daarover kwijt. ,,De actie zal niet in Brussel plaatsvinden en we zullen de bevolking niet gijzelen'', luidt het kort.

De actie vindt plaats net vóór het federaal parlement met de bespreking begint van de programmawet waarin de verhoogde energiebijdrage is opgenomen.

Het blijft niet bij een poging tot sensibilisering. Brafco, dat zo'n 1.400 brandstofverdelers vertegenwoordigt, heeft een advocatenbureau ingeschakeld om juridisch verhaal te halen bij de regering. De federatie ergert zich mateloos aan de bewering van de paarse politici dat huisbrandolie schadelijker zou zijn voor het milieu dan aardgas.

,,Dit is lichtzinnig'', zegt Mattart. ,,Omdat het niet juist is, omdat het de gebruikers in diskrediet brengt en omdat een hele bedrijfssector wordt aangevallen.'' De brandstofhandelaars willen de advocaten laten onderzoeken hoe zij de overheid ervan kunnen beschuldigen de ,,fiscale neutraliteit tussen aardgas en huisbrandolie te hebben doorbroken, op basis van een onterechte stelling over de miliue-impact van beide fossiele brandstoffen.''