JARGON. Germanismen


Toen de tachtigers tieners waren, waarde de gruwel van het nazisme door Europa en dat deed zich ook op talig vlak gevoelen. De angst voor de ,,verduitsing van de volksgeest'' zat er goed in en gevreesd werd dat germanismen als een schrikwekkend paard van Troje het ,,karakter van onze taal en daarmee van ons volk ongemerkt zouden doen ontaarden''.

In 1932 werd het Genootschap Onze Taal opgericht met als doel het Nederlands schoon te houden van Duitstalige invloeden. In hun tijdschrift vroegen de taalbewakers hun lezers om woorden aan te brengen ...

Niet te missen