De werkgeversfederaties en de bediendenvakbonden in de voedingsindustrie bestuderen een bemiddelingsvoorstel dat gisteren door de voorzitter van het paritair comité is opgesteld. Het nieuwe voorstel van cao bevat een loonsverhoging van 2 procent en een eenmalige premie van 2.000 frank op 1 oktober 2001.

Maar die sectorale afspraak moet niet automatisch in elk bedrijf worden toegepast; er kunnen bedrijfsonderhandelingen komen die eenzelfde loonkostenverhoging inhouden, voor maximaal 2,5 procent. De bedienden zouden dezelfde ploegenpremies als de arbeiders krijgen.

In afwachting van verder cao-overleg hebben de bediendenbonden hun protestacties opgeschort. Vorige dinsdag werden vestigingen van Coca-Cola, Interbrew en Delacre platgelegd.