De bedienden van de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert hebben het ontwerpakkoord voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor de periode 2001-2002 goedgekeurd.

Enkele weken geleden stemden de arbeiders al in met een cao voor de komende twee jaar. De bedienden-cao bevat een belangrijk koopkrachtluik. De afspraak is dat de lonen in twee stappen worden verhoogd. Eerst met 1.750 frank bruto en begin 2002 met nog eens 1.400 frank per maand. De bedienden krijgen ook een premie van 7.000 frank.