BRUSSEL/GENT -- Uiterlijk eind juni moet er duidelijkheid zijn over de oprichting van Huizen van de Onderneming, eentje in elke Vlaamse provincie. De Vlaamse minister van Economie, Dirk Van Mechelen, voert daarover de laatste onderhandelingen. In Gent bewijst het Huis van de Economie dat samenwerking tussen verschillende economische organisaties lonend kan zijn.

In zijn beleidsnota 2001 kondigde minister Van Mechelen de oprichting aan van vijf Huizen van de Onderneming. Het zou gaan om de integratie van de dienst bedrijfsadvies van het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO), de negen bestaande regionale preventiecellen (die kmo's begeleiden) en -- vooral -- de diensten van de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen, de GOM's.

Met die integratie, in één huis per provincie, wil Van Mechelen de advies- en hulpverlening aan Vlaamse bedrijven bundelen, en de efficiëntie ervan verhogen. Daarnaast komen er Huizen van de Streek, die meer op beleidsvoorbereiding gericht zijn.

De uitwerking van dat voornemen stuitte op veel verzet bij de GOM's. Tot in het Vlaams Parlement lieten zij hun kritiek op de plannen van Van Mechelen horen. Kritiek op de gevolgen voor hun financiering en het personeel, maar ook inhoudelijk, op werking en opdracht.

De GOM-directeurs wijzen bijvoorbeeld op de afwezigheid van de diensten van Export Vlaanderen in de Huizen van de Onderneming. Ze benadrukken hun inbreng in de (provinciale) beleidsvoorbereiding en hekelen de dubbelrol met de beoogde Huizen van de Streek.

Volgens het kabinet-Van Mechelen heeft ,,veelvuldig overleg al heel wat plooien gladgestreken''. De laatste knelpunten moeten tegen eind juni zijn uitgepraat.

In ieder geval hebben niet alle GOM's gewacht op de Vlaamse beleidsbrief om hun dienstverlening in samenwerking met andere organisaties uit te bouwen. In Gent bestaat al sinds tweeënhalf jaar het Huis van de Economie, waarin GOM, EROV (Economische Raad van Oost-Vlaanderen) en het provinciebestuur samen één bedrijvenloket bevolken. Daar kunnen bedrijven terecht voor informatie over wetgeving en subsidiëring allerhande.

Die centralisatie van economische hulpverlening in één gebouw en met één telefoonnummer, en binnekort in een virtueel e-loket, geeft erg goede resultaten, aldus Walter Ronsse van GOM Oost-Vlaanderen. ,,Het Huis in Gent is ongetwijfeld een inspiratie geweest voor de minister.''

Toch is het bestaan en de werking ervan nog onvoldoende gekend bij kmo's en startende ondernemingen, geeft Ronsse toe. ,,De naambekenheid van het Huis moet nog groeien.'' De organisatie van een Oost-Vlaams Economisch Forum, vandaag in het Gentse Congrescentrum, met Jean-Luc Dehaene als gastspreker, is daartoe een poging.

  • Huis van de Economie: 09-267.86.00