BRUSSEL -- Belgische én Nederlandse grensarbeiders doen een goede zaak met het nieuwe belastingverdrag tussen hun moederlanden, dat in 2003 van kracht wordt. Belgen die in Nederland (gaan) werken, betalen vanaf 2003 heel wat minder belastingen dan nu. Omgekeerd maken Nederlanders die in ons land werken, en meer belastingen moeten betalen, aanspraak op bijzonder royale compensaties vanwege de overheid in Den Haag.

Dat blijkt uit het eindrapport van de zogenaamde commissie-Lindschoten, dat gisterenavond in Den Haag overhandigd werd aan de regering-Kok. Het rapport behandelt de fiscale en parafiscale gevolgen van het nieuwe dubbelbelastingverdrag België-Nederland voor de grensarbeiders.

Voor alle duidelijkheid: het rapport behelst de 6.000 Nederlandse grensarbeiders die nu al in ons land werken of gaan werken, maar in hun land (blijven) wonen. Van een gelijkaardig Belgisch -- of Vlaams -- rapport is nooit sprake geweest, tot ontsteltenis van de werkgeversorganisaties VEV en VBO (DS 25 april).

VEV en VBO vrezen een uittocht van Belgische werknemers naar het fiscaal vriendelijkere Nederland en het einde van de komst van Nederlandse werknemers naar België.

De commissie-Lindschoten, genoemd naar haar voorzitter, bestond uit delegaties van werkgeversorganisaties en vakbonden, de stichting grensarbeid, en van verscheidene administraties uit Den Haag. Ze heeft bijna anderhalf jaar gewerkt aan een 52 bladzijden tellend rapport, met dertig aanbevelingen aan de Nederlandse regering.

Het rapport -- waarover in politiek Nederland grote consensus bestaat -- weerlegt grotendeels de vrees van het VEV en het VBO dat het nieuwe belastingverdrag massaal Belgische werknemers naar Nederland zal doen vluchten, en Nederlanders ervan zal weerhouden om in ons land werk te zoeken. Dat heeft alles te maken met een uitgebreide compensatieregeling voor de Nederlandse grensarbeiders.

Ger Essers van de Nederlandse vakbond FNV -- zelf lid van de commssie -- legt uit: ,,Nu vallen de 20.000 Belgen die in Nederland werken, onder de Nederlandse sociale zekerheid en het Nederlandse arbeidsrecht, maar onder de Belgische fiscaliteit. Vanaf 2003 verandert dat en betalen zij niet langer belasting in het woonland, België, maar in hun werkland, Nederland. Ze gaan dus minder belastingen moeten betalen. Belgische grensarbeiders doen zonder meer een goede zaak. Maar een leegzuigeffect zie ik niet optreden: de knelpuntberoepen zijn aan weerszijden van de grens identiek.''

,,Omgekeerd zouden Nederlandse grensarbeiders, die nu onder de Belgische sociale zekerheid en het Belgische arbeidsrecht vallen maar onder de Nederlandse fiscaliteit, vanaf 2003 fors in inkomen achteruit moeten gaan, omdat ze meer Belgische belastingen gaan betalen. Maar dat inkomensverlies'', zegt Essers, ,,zal door de Nederlandse overheid ruimschoots worden gecompenseerd. Zodat de vrees voor het wegblijven van Nederlandse sollicitanten onterecht is.''

Berekeningen uit het rapport-Lindschoten tonen aan dat Nederlandse grensarbeiders inderdaad forse compensaties krijgen. Voor een grensarbeider die 1 miljoen frank verdient, gehuwd is met een partner zonder eigen inkomen en twee kinderen heeft, beloopt de compensatie 7.889 gulden per jaar (145.000 frank), net evenveel als de bedrijfsvoorheffing die hij in België betaalt. Bij een inkomen van 1,5 miljoen frank wordt dat 17.480 gulden (320.000 frank).

Essers merkt voorts op dat de ,,Belgische sociale zekerheid (kinderbijslag, ouderdomspensioen) substantiële voordelen biedt die werken in België voor Nederlanders zeker niet minder aantrekkelijk maken''. En het belastingplan-Reynders zal het verschil ,,nog meer wegvlakken''.