BRUSSEL -- De Gemeentelijke Holding, de vennootschap waarlangs de gemeenten en provincies participeren in de financiële groep Dexia -- het vroegere Gemeentekrediet -- heeft het boekjaar 2000 afgesloten met een nettowinst van 21,7 miljard frank.

De Gemeentelijke Holding, die een belang bezit van 18 procent in Dexia, haalt haar inkomsten vooral uit de dividenden die ze ontvangt van Dexia. Afgelopen jaar was dat goed voor een bedrag van 66 miljoen euro, omgerekend 2,66 miljard frank.

Daar bovenop boekte de Gemeentelijke Holding vorig jaar een meerwaarde van 19,12 miljard frank op de operatie waarbij ze een deel van haar Dexia-belang (3,2 procent) omzette in certificaten. Dat gebeurde om de gemeenten de mogelijkheid te geven (een gedeelte van) hun indirecte belang in Dexia te gelde te maken zonder de positie van de Gemeentelijke Holding als referentieaandeelhouder van Dexia in het gedrang te brengen.

De toekenning door de Gemeentelijke Holding van de Dexia-certificaten aan de gemeenten-aandeelhouders vertegenwoordigt een dividend in natura ter waarde van 19,12 miljard frank. Daarnaast keert de Gemeentelijk Holding nog een cashdividend uit van 5.567 frank per aandeel, of samen 1,95 miljard frank.

Enkel gemeenten-aandeelhouders van de Gemeentelijke Holding kunnen Dexia-certificaten bezitten. De Gemeentelijke Holding organiseert zelf een markt in Dexia-certificaten, waar die gemeenten certificaten kunnen verkopen of kopen.

Op de aandeelhoudersvergadering van de Gemeentelijke Holding, die volgende week plaatsvindt, ligt een voorstel op tafel voor een aanpassing van de spelregels: een aantal gemeenten wil de Dexia-certificaten kunnen doorschuiven naar hun pensioenfondsen. Op die manier kunnen de gemeenten immers hun bijdrageverplichting aan het pensioenfonds voor het gemeentepersoneel verlichten. De Gemeentelijke Holding is daar niet tegen, op voorwaarde dat ook die gemeentelijke pensioenfondsen, wanneer ze hun Dexia-certificaten willen verkopen, langs de interne markt passeren.