DOEL (belga, eigen berichtgeving) -- In de twee Belgische kerncentrales van Electrabel, in Doel en Tihange, worden tegen 2003 227 arbeidsplaatsen geschrapt. In Doel verdwijnen 132 banen. De vakbonden waarschuwen voor minder veiligheid. Bij Electrabel is te horen dat de ingreep geen enkele invloed heeft op de strenge veiligheidsnormen in de kernparken.

De 227 banen die op de helling staan, maken deel uit van het pakket van 1.700 arbeidsplaatsen die Electrabel wil schrappen tegen 2003.

De vakbondsverantwoordelijken in de kerncentrale van Doel hebben alvast laten verstaan dat zij niet akkoord gaan met de voorgestelde regeling en ze sluiten acties niet uit. ,,Vooral het dalend veiligheidsniveau zint ons niet,'' verklaren John Boogaerts en Rob Prins, secretarissen van respectievelijk ABVV-Gazelco en ACV-FEG.

Minder werknemers houdt in dat er minder controle en onderhoud zal gebeuren. ,,Dat hierdoor het veiligheidsniveau daalt, is haast vanzelfsprekend''. Vakbonden merken op dat de inkrimping van de werkgelegenheid al enkele jaren bezig is. Almaar meer klussen worden uitgevoerd door externe bedrijven en deze aanpak heeft al geleid tot belangrijke incidenten.

Volgens de woordvoerster van Electrabel, Françoise Vanthemsche, doet de schrapping van 132 van de 800 arbeidsplaatsen geenszins de veiligheid in de kerncentrale afnemen. De arbeidsplaatsen die opgeheven worden, vereisen geen speciale kennis of technisch hooggeschoold personeel, beklemtoont ze. Ze wijst er ook op dat aan het contingent veiligheidspersoneel niet geraakt wordt. Electrabel is ook niet van plan om arbeidsplaatsen te schrappen die een bijzondere expertise inhouden voor het onderhoud van een kerncentrale. Volgens Electrabel kan een reeks onderhoudsopdrachten uitbesteed worden aan derde bedrijven zonder dat de veiligheid daaronder leidt.

Ten slotte beklemtoont Vanthemsche dat de personeelsafvloeiing in Doel vooral via brugpensionering gebeurt. Daarvoor komen 70 mensen in aanmerking. Ze voegt er nog aan toe dat het overige personeel de kans krijgt om zich te herscholen binnen het bedrijf zelf.