BRUSSEL -- Een groep beleggers van L&H dagvaardt het revisorenbedrijf KPMG met burgerlijke partijstelling. Ze eisen schadevergoeding omdat KPMG de controlewerkzaamheden van de boekhouding van L&H niet correct heeft uitgevoerd. ,,De beleggers hebben een onmiskenbaar verlies geleden'', zegt advocaat Michael Verstraeten.

,,De procedure werd door één van zijn cliënten opgestart bij de burgerlijke rechtbank in Brussel, maar er zijn nog zo'n 100 andere kleine beleggers die in de loop van het proces vrijwillig kunnen tussenkomen'', zegt Verstraeten.

,,De cijfers die door KPMG werden gecontroleerd, waren volgens mijn cliënt volledig foutief, waarbij de omzet voor het laatste boekjaar zelfs met 80 procent moesten worden gereduceerd. De aandelen zijn nu omzeggens niets meer waard. Indien KPMG de controlewerkzaamheden op de boekhouding correct had uitgeoefend, dan waren de fouten en onregelmatigheden niet in de jaarrekeningen verschenen en was het aandeel niet geschorst op de beurs.''

Verstraeten stelt in de dagvaarding dat KPMG op de hoogte was van de omstreden transacties. KPMG vroeg L&H op 9 augustus vorig jaar ,,een aanvang te nemen met het formaliseren van de overeenkomsten, de facturatie door L&H van de gebonden ondersteuning en de betaling door de LDC's''.

Later zou KPMG in zijn rapport pro domo de vermoorde onschuld spelen en beweren dat het geen kennis had van nevenverbintenissen. KPMG stelde ook pas rijkelijk laat de fraudenorm in werking.

Verstraeten toont ook hoe de e-mails in dat KPMG-rapport anders kunnen geïnterpreteerd worden en wijst ook op het recent karakter van veel van die e-mails. De indruk bestaat dat KPMG pas in een late fase een kritische houding heeft aangenomen tegenover L&H en vooral de eigen verantwoordelijkheid wou afdekken.

Enkele weken geleden spande ook Stonington, de verkoper van Dictaphone, een procedure in de VS in tegen KPMG. Zowel Stonington als Verstraeten stellen vast dat KPMG blijft ontkennen van iets op de hoogte geweest te zijn terwijl een paar journalisten van de Amerikaanse krant Wall Street Journal in Korea en Singapore de onregelmatigheden bloot legden. KPMG deed zowel de auditwerkzaamheden bij L&H als bij L&H Korea en het FLV Fund. De relatie tussen KPMG en L&H loopt nog altijd stroef. De vraag is wat de impact zal zijn op de goedkeuring van de jaarrekening van L&H. De aandeelhoudersvergadering vindt plaats op eind juni.

KPMG zal zich voor die datum al moeten laten vertegenwoordigen voor de burgerlijke rechtbank in Brussel. De zaak staat op de rol voor 1 juni maar zal dan nog niet gepleit worden. Verstraeten vraagt voorlopig 1 frank provisioneel en subsidiair de aanstelling van een deskundige. Verstraeten vroeg vorig najaar al eens de aanstelling van een deskundige maar kreeg toen het deksel op de neus.