BRUSSEL -- Er is gisteren nog de hele dag flink getouwtrek geweest rond het herstelplan van L&H. De Amerikaanse niet-verzekerde schuldeisers en banken dreigden via een kortgeding de neerlegging van het plan met drie maanden te vertragen. Grote baas Philippe Bodson lijmde gisterenochtend de brokken, waardoor het kortgeding er niet kwam.

Eind vorige week liet het comité van de Amerikaanse niet-verzekerde schuldeisers, waar ook de Belgische banken deel vanuit maken, al zijn tanden zien. Ze waren niet van plan het herstelplan van de Belgische NV, dat bij de Ieperse handelsrechtbank zou ingediend worden, zomaar te aanvaarden wegens gebrek aan overleg.

Dat comité dreigde via een injunction (kortgeding) in de VS L&H te verbieden het herstelplan neer te leggen en het bedrijf te dwingen om aan de Ieperse handelsrechter, Michel Handschoewerker, te vragen het voorlopig concordaat met drie maanden te verlengen.

Crisisoverleg tussen Bodson en de Belgische banken bracht gisterenmiddag oplossing. De banken, die beducht waren dat ze in het herstelplan gevraagd werden een blanco cheque uit te schrijven, stemden in een drie-tegen-drie-verhouding tegen het kortgeding.

Het plan dat L&H gisteren neerlegde, is in deze fase nog tweeledig, maar het is de bedoeling om eind juli voldoende klaarheid te hebben om in de VS een vaster omlijnd plan neer te leggen. L&H zweeft nu nog tussen een begeleide ontmanteling en een overdracht van activa in een nieuwe vennootschap (Newco).

Bodson mikt op het tweede en heeft zelfs al in de coulissen een manager klaar staan die bereid zou zijn het bedrijf door die fase te loodsen. De vraag is of het zover komt. L&H moet kunnen aantonen dat Newco leefbaar is en dat de investeringen om de stap te doen naar applicaties met hoge toegevoegde waarde kunnen gefinancierd worden. Tegen augustus is het geld op. ,,De tijd dringt'', zei Geert Wybo van de ondernemingsraad.

Het personeel roept zowel banken als kapitaalverschaffers op hun verantwoordelijkheid te nemen. L&H hoopt in zijn klantenkring partijen te vinden die alsnog willen meestappen in het project. Een financiële injectie is essentieel om de verwachte verliezen te financieren.

De banken staan niet te springen om schulden om te zetten in activa. Ze moeten op 5 juni al instemmen met dit principe terwijl pas later zal blijken of alle parameters ingevuld kunnen worden. Precies over die punten vroegen en kregen de banken gisteren garanties.

In Newco zou de spraak- en taaltechnologie-afdeling ondergebracht worden met banken en nieuwe financiers als aandeelhouders. De huidige aandeelhouders tellen de facto niet meer mee, tenzij de banken vrijwillig een deel van hun aandelen zouden afstaan.

Welk deel van hun schuld de banken zouden omzetten in aandelen, hangt af van de waarde van de nieuwe entiteit. De banken hebben ook nog een claim van 208 miljoen op Dictaphone, maar de vraag is in welke mate ze die kunnen innen. L&H plant ook nog andere verkopen.

De kleine schuldeisers worden uitsluitend in cash terugbetaald, zij het dat ze slechts ,,meer dan de helft'' van hun vordering gaan betaald krijgen. Die cashbetaling moet ervoor zorgen dat deze groep, die in aantal meer dan de helft van de schuldeisers vormt, op 5 juni voor het ,,herstructurerings- en betalingsplan'' stemt. Of L&H op die dag ook de tweede wettelijke meerderheid (de helft van de waarde van de schuld) kan nemen, hangt af van de banken. Ondertussen kijkt iedereen uit naar de echte test: kan L&H zijn technologie valoriseren?