Knelpunt


Het probleem van de zonevreemde woningen is niet te onderschatten. Het gaat om vele honderdduizenden eigenaars, kinderen en erfgenamen. Zij waren zich tot voor een tiental jaar van niets bewust. De planologen van de jaren negentig hebben hun gemoedsrust grondig verknald.

  • De ramingen van het AANTAL zonevreemde woningen schommelen tussen 150.000 en 350.000.
  • De meeste woningen zijn in de jaren zeventig bij het opmaken van de GEWESTPLANNEN zonevreemd geworden. De overheid ...
  • Niet te missen