Woonzones op gewestplannen vaak lukraak ingekleurd

ANALYSE. Zonevreemd en kind van de rekening


BRUSSEL -- Hoeveel zonevreemde woningen Vlaanderen precies telt, kan op dit ogenblik niemand met zekerheid zeggen. Dat het er veel zijn, staat als een paal boven water. De gewestplannen zijn in de jaren zeventig zo lukraak ingekleurd dat sommige woningen zelfs voor de helft zonevreemd zijn. Stedenbouw raamt het aantal zonevreemde woningen op 150.000 tot 200.000. Zij zijn vandaag het kind van de rekening, hoewel zij volkomen legaal zijn.

Zonevreemde woningen zijn op de eerste plaats het kind van de rekening omdat er in het verleden zoveel misbruiken waren. Nederige stoeterijen met een kleine conciërgewoning zijn protserige villa ...

Niet te missen