Het nieuwe agentschap voor buitenlandse handel zal de nodige slagkracht en efficiëntie missen, vreest de werkgeversorganisatie VBO. Volgens het VBO is het onbegrijpelijk dat bedrijven niet meer rechtstreeks met het agentschap in contact mogen treden.

Belangrijke zendingen worden voortaan afhankelijk gemaakt van een consensus tussen alle partijen. ,,In geen enkel ander land worden de bevoegdheden van de centrale overheid inzake exportpromotie dusdanig beperkt en afhankelijk gemaakt van de goodwill van de gefedereerde entiteiten,'' luidt het bij het VBO. ,,Dat is een belangrijke handicap voor de bedrijven.''