Niet-gekozenen stellen wet aan gekozenen


BRUSSEL -- Het middengebied tussen de twee belangrijke democratische machtsniveaus, de gemeente en de Vlaamse overheid, is volgebouwd. Het zijn grote grijze blokken graniet die daar zijn neergepoot. Niet-gekozenen maken er de dienst uit. Zij duwen de gekozenen in de hoek. Vlaanderen wordt geregeerd door deze ongrijpbare grijze machtscentra van niet-gekozenen.

Aangeboden door onze partners

Niet te missen