BRUSSEL -- Home Invest Belgium, het enige beleggingsfonds in ons land dat nagenoeg uitsluitend investeert in residentieel vastgoed (appartementen, woningen en bejaardentehuizen) keert voor zijn eerste boekjaar een dividend uit van 79 frank. Dat is 1,5 frank meer dan bij de start in juni vorig jaar werd vooropgesteld.

De intekenaars van het eerste uur haalden daarmee een dividendrendement van 5,37 procent. Wie de jongste weken een deelbewijs kocht, haalt dik 6 procent rendement. Het verschil tussen beide percentages wordt verklaard door de sterk gedaalde beurskoers (min 10 procent).

De waarde van het vastgoed in de portefeuille van Home Invest is op een jaar tijd met 2,5 procent gestegen tot 1,786 miljard frank. In dezelfde periode is de koers van een deelbewijs met zowat 10 procent gedaald, waardoor de deelbewijzen op de beurs nu 15 procent goedkoper zijn dan hun intrinsieke waarde.

Home Invest is daarmee niet alleen. In de sector vastgoedbevaks slagen enkele W&D De Pauw en Warehouses Estates er nog in een surplus ten opzichte van hun intrinsieke waarde te doen betalen op de beurs.

De beheerders van Home Invest Belgium verwijzen onder andere naar de recente daling van de langetermijnrente. Daardoor wordt vastgoed kopen opnieuw aantrekkelijker dan huren en dat weegt op een residentiële bevak die uiteraard uitsluitend huurwoningen in portefeuille heeft.

Sinds het afsluiten van het boekjaar werden nog drie gebouwen toegevoegd aan de portefeuille. Samen vertegenwoordigen zij een waarde van 370 miljoen frank. Hun verwachte huuropbrengsten worden geraamd op iets meer dan 26 miljoen frank.

De beheerders van Home Invest Belgium verwachten voor de komende jaren nog een gestage groei van de huurinkomsten die het dividend van 1,96 euro dit jaar zou moeten doen oplopen tot 2 euro volgend jaar, 2,03 euro in 2002 en 2,06 euro het jaar nadien. Omdat meer dan 60 procent van het kapitaal belegd is in residentieel vastgoed, zijn die dividenden vrij van roerende voorheffing. Maar voor de beleggers is de evolutie van de beurskoers allicht even belangrijk.