Op 15 mei telde Vlaanderen 4,5 procent minder landbouwbedrijven dan op hetzelfde tijdstip in 1999. De daling is hoger dan de 2,6 procent van het jaar voordien. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van de 15 mei-tellingen van het Nationaal Instituut der Statistiek.

De Boerenbond wijt dit debacle aan ,,de dioxinecrisis, de overadministratie en het ontbreken van een consistent en ondersteunend landbouwbeleid''.

Bij de rundveehouders bedroeg de daling 3,4 procent, bij varkenshouders 5,9 procent en bij pluimveehouders 6,3 procent.

De landbouworganisatie herhaalt naar aanleiding van deze resultaten de eisen die de boeren morgen, donderdag, met acties kracht zullen bijzetten. Vooral de varkenshouders die het slachtoffer zijn van de dure stookolie zullen op straat komen.