De werkgelegenheid in de toeristische en recreatieve sector groeit vier keer sneller dan in andere sectoren. Dat blijkt uit een analyse van het West-Vlaams Economisch Studiebureau (WES), dat gespecialiseerd is in toerisme en recreatie.

In 1998 was het aantal banen in de sector ten opzichte van 1992 aangegroeid met bijna 22 procent. Die groei is vier keer groter dan gemiddeld in andere sectoren, aldus het WES. De sterkste toename is te noteren bij restaurants en cafés (+ 30 procent) en de reisorganisatoren (+ 38 procent). Vlaanderen (+ 30 procent) laat een hoger groeicijfer optekenen dan Wallonië (+ 18 procent) en Brussel (+ 2 procent).

Halfweg 1998 waren 134.450 mensen als arbeider of bediende in het toerisme aan de slag. Daar kwamen nog 30.000 zelfstandigen bij, wat het geheel op 165.000 mensen bracht. Dat aantal vertegenwoordigt 6 procent van de totale werkgelegenheid in de niet-openbare sector in België.