LUXEMBURG -- De EU-Commissie waarschuwde gisteren onder meer België dat een onmiddellijke toepassing van de maatregelen om de effecten van de hoge brandstofprijs te verzachten, nadien kan leiden tot terugvorderingen. Gisteravond bleven de Transportministers echter vaag over een ,,Europese'' aanpak van de oliecrisis.

België, Frankrijk, Italië en Nederland kregen van de Commissie een brief waarin hen gevraagd wordt binnen de maand informatie te verstrekken over de maatregelen waarmee ze vooral de wegvervoerders tegemoetkomen. Ze wil controleren of het niet gaat om staatssteun die de concurrentie verstoort. Belangrijk is dat de Commissie de lidstaten eraan herinnert dat de EU-regels voorzien dat uitgekeerde steun bij de betrokkenen moet gerecupereerd worden, mocht de Commissie die steun niet goedkeuren.

Met de accijnsvermindering in Frankrijk zou er geen probleem zijn, maar de gespreide betaling van sommige taksen zoals die in België is afgesproken, wel.

De reactie van de EU-lidstaten op de hoge olieprijs was gisteravond ook het belangrijkste agendapunt van de extra bijeenkomst van de ministers van Transport in Luxemburg. Daar bleven heel wat lidstaten -- Duitsland, Denemarken, Zweden, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk -- zich ergeren aan de eenzijdige aanpak in de voorbije weken. Maar velen sloten ook niet uit dat er bij crisissen zoals nu uitzonderlijke maatregelen komen, weliswaar in overleg. Opmerkelijk is dat de Belgische minister Isabelle Durant (Ecolo) onder meer de mogelijkheid suggereerde van een tijdelijk en Europees afgesproken nultarief voor de btw op brandstoffen.

In de ontwerpconclusies van de Franse EU-voorzitter Jean-Claude Gayssot stond onder meer dat de Transportministers bij de collega's van Financiën aandringen op harmonisering van de indirecte fiscaliteit op brandstoffen. Daarnaast was sprake van een Europese regeling waardoor de transporteurs hogere brandstofprijzen makkelijker kunnen doorrekenen aan hun klanten.

EU-commissaris Loyola de Palacio, verantwoordelijk voor Transport, zette nadien in de Transportraad de deur op een kier voor een Europees afgesproken ,,vermindering van de specifieke belastingen en van de btw op brandstoffen voor het wegtransport''.