BRUSSEL -- Als om de pil te vergulden, belandde de belastingaangifte afgelopen maand onder een stralende hemel in onze bus. Uiterlijk op donderdag 31 juli wil de fiscus ze terug hebben. Ingevuld uiteraard, zodat de administratie een duidelijk beeld krijgt van al onze inkomsten.

Allemaal hebben we de neiging om die vervelende klus zover mogelijk voor ons uit te schuiven. Halfweg de vakantie is nog ver, nietwaar?

Toch verdient die invuloefening de nodige aandacht. Zelfs als je buiten je loon en de al betaalde voorheffing niets te melden hebt. En zeker voor wie daarnaast nog een hypotheeklening meezeult en geen vrede neemt met de forfaitaire kostenaftrek. Je kan maar beter goed geïnformeerd naar de pen grijpen.

Niet verwonderlijk dat in deze periode telkens belastinggidsen en softwareprogramma's voor het simuleren van je aangifte in de winkelrekken opduiken. Te veel om allemaal op te sommen. Een greep uit het aanbod.

 • De Belastinggids van Test-Aankoop is een klassieker en allicht de bekendste onder de handleidingen voor de fiscale aangifte. Het voordeel is dat het eerste deel ervan heel praktisch gericht is op het invullen van de aangifte. Hier geen overbodige details.
 • De tweede helft is ,,Voor wie er meer van wil weten'', en schetst het hoe en het waarom van bepaalde regels. Als je daar geen belangstelling voor hebt, kan je je beperken tot de eerste zeventig bladzijden.

 • De Belastingalmanak van Standaard Uitgeverij is een stuk uitgebreider en technischer. Je vindt er meer en gedetailleerdere informatie in, maar de leesbaarheid is dan ook wat minder. Echt een handboek. Iets meer voor professionelen.
 • Daar tussenin zit dan de Belasting- & Beleggingsgids van uitgeverij Pelckmans. De jongste jaren wisselde de gids twee keer van hoofdredacteur, maar de studiedienst van de verzekeringsmaatschappij Hamburg-Mannheimer blijft de stuwende kracht en hoofdsponsor achter het werk.
 • Toegankelijke en toch diepgaande informatie brengen lijkt wel het handelsmerk. De gids volgt de structuur van het aangifteformulier, maar lardeert de informatie over de in te vullen vakken met dossiertjes, schema's en nuttige weetjes.

  De combinatie van diepgang en toegankelijkheid is naar onze smaak onovertroffen, mede dankzij de handige symbooltjes waarmee nieuwigheden en besparingstips worden aangeduid. Niet voor niets verspreidt het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten de gids elk jaar onder zijn leden, weliswaar onder eigen omslag.

 • Een nieuwigheid die we pas dit jaar onder de neus kregen is de Praktische Belastingservice die Lieven Van Belleghem al jaren in eigen beheer uitgeeft. Dit jaar verschijnt hij op 7.000 exemplaren. Het boek is heel didactisch opgesteld -- de auteur organiseert fiscale opleidingen voor leken en voor personeel van banken en verzekeringsmaatschappijen -- en sluit in zijn opzet sterk aan bij de ,,Belasting & Beleggingsgids''. Een ontdekking.
 • De Belastinggids van Test-Aankoop is ook op cd-rom te krijgen, gekoppeld aan een berekenings- en aan een optimalisatieprogramma. Standaard uitgeverij en uitgeverij Pelckmans verkopen een afzonderlijk berekeningsprogramma.

 • Maar daarnaast zijn er tal van gidsen die uitsluitend op cd-rom verschijnen. Er komen er jaarlijks nieuwe bij. Meestal zijn zij bestemd voor particulieren met ingewikkelde inkomsten- of uitgavensituaties of zelfstandigen. Sommige mikken zelfs op professionelen.
 • Voor een klassieke aangifte is de aanschaf van een simulatieprogramma allicht overbodig, vooral omdat verscheidene financiële instellingen gratis belastingpakketten aanbieden op hun internetsite.
 • Taxweb van DVV is een evergreen. Het programma bestaat al jaren en heeft al menig belastingplichtige ettelijke duizenden frank laten besparen. Gewoon je gegevens inbrengen en het programma berekent de belastingen die je verschuldigd bent. Ook optimaliseren is mogelijk.

  Maar nagenoeg elke zichzelf respecterende bank en ook steeds meer verzekeringsmaatschappijen zetten in deze periode berekeningsprogramma's op hun site.

 • Op de site van de federale belastingadministratie tenslotte prijkt het berekeningsprogramma BelSimTax. Een hele vooruitgang tegenover de voorgaande jaren, toen het programma niet of heel laat beschikbaar kwam. Maar meer dan een hulpmiddel is het duidelijk niet, want op de site zegt de fiscus zelf dat ,,de Administratie niet gebonden is door de resultaten bekomen door middel van het opgeladen programma''.
 • Belastinggids 2001, Test-Aankoop, 154 blz., 14,95 euro - cd-rom, 24 euro voor leden, 30 euro voor niet-leden;
 • Belastingalmanak, Standaard Uitgeverij, 328 blz., 19 euro - berekeningsprogramma, 23 euro;
 • Belasting- & Beleggingsgids, Uitgeverij Pelckmans, 512 blz., 19,95 euro - de combinatie gids en berekeningsprogramma, 37,18 euro.
 • Praktische Belastingservice, uitgegeven in eigen beheer door Lieven Van Belleghem, Uilenstraat 197, 9100 Sint-Niklaas, 416 blz., 32 euro.