BRUSSEL (belga) -- Een kleine meerderheid van de gesyndiceerde personeelsleden bij De Lijn heeft het ontwerpakkoord voor een nieuwe cao verworpen. Maar omdat er geen tweederde meerderheid is om tot acties over te gaan, zullen de vakbonden de cao (met tegenzin) moeten goedkeuren.

Om uit de sociale impasse te geraken, organiseerden de vakbonden een bevraging bij het personeel van De Lijn over het ontwerp-loonakkoord dat de vakbondsonderhandelaars eind april met de directie van de Vlaamse overheidsmaatschappij hadden afgesloten, maar dat nadien door hun achterban werd verworpen.

Uiteindelijk nam 61 % van het gesyndiceerd personeel bij de Vlaamse openbare vervoersmaatschappij deel aan de enquête: 48,8 % stemde voor het akkoord, 51,2 % tegen. De vakbonden hadden evenwel 66 % neen-stemmers nodig om de cao te verwerpen en tot acties over te gaan. ,,Bijgevolg zal het ontwerpakkoord worden goedgekeurd en volgen er geen acties'', aldus Jan Coolbrandt van de christelijke ambtenarenvakbond CCOD.

De socialistische overheidsvakbond ACOD is ontevreden met de uitslag en beraadt zich volgens secretaris Jean Van Mechelen woensdag over de uitslag van de stemming. Het is onduidelijk of de ACOD de cao wil goedkeuren.

Directeur-generaal Ingrid Lieten van De Lijn noemde zich vrijdag tevreden met het resultaat. De cao-afspraken maken dat De Lijn financieel gezond kan blijven, luidde het.

De belangrijkste krachtlijnen van de cao zijn een loonsverhoging met 1 %, meer maaltijdcheques, een hogere zaterdagvergoeding en een versoepeling van de tijdskredietregeling. De Lijn telt 6.700 werknemers.