BRUSSEL -- Het drinkwaterbedrijf TMVW gaat vanaf begin 2004 ook gemeentelijke rioleringsnetten en zuiveringsinfrastructuur uitbaten. TMVW groepeert 42 gemeenten, samen goed voor een vijfde van het Vlaamse Gewest. De instap in rioolbeheer zal ervoor zorgen dat TMVW in een klap acht keer groter wordt.

TMVW is al de tweede intercommunale die besluit de gemeenten te hulp te komen om hun rioleringsnetten te vernieuwen.

De Limburgse intercommunale Interelectra maakte onlangs bekend dat ze alle rioleringsnetten van de aangesloten gemeenten wil overnemen en in de toekomst wil instaan voor de uitvoering van de investeringsprojecten.

TMVW is van plan om enkel de gebruiksrechten op het rioleringsnet over te nemen. Het drinkwaterbedrijf betaalt de overname in contanten en met aandelen. Bij TMVW wordt wel beklemtoond dat de onmiddellijke betaling in cash beperkt is.

De afspraak is dat het drinkwaterbedrijf jaarlijks een som stort aan de gemeenten als vergoeding voor het gebruiksrecht.

TMVW beklemtoont dat de aangesloten gemeenten de handen vrij houden om zelf financiering te zoeken voor de modernisering van hun rioleringsstelsel. Het intercommunaal waterbedrijf heeft becijferd dat tot 2015 ruim 1 miljard euro nodig is om de riolering in het TMVW-gebied aan te passen om de Europese normen te halen. De huidige waarde van het rioleringsnet in de TMVW-gemeenten wordt geschat op 520 miljoen euro.

Het drinkwaterbedrijf hoopt op 1 januari 2004 zijn rioolwaterafdeling AquaRio op te starten. TMVW moet nog wel de verruiming van de activiteiten in de statuten verwerken en de gemeentelijke vennoten van het waterbedrijf moeten ook nog het licht op groen zetten voor de toetreding tot AquaRio. TMVW heeft zich alvast omgedoopt tot integraal waterbedrijf.

TMVW levert vandaag vooral drinkwater aan gemeenten in West- en Oost-Vlaanderen.

Vorig jaar werd 82 miljoen kubieke meter geleverd. De voorbije jaren steeg het aantal klanten van 225.000 in 1999 naar 410.000 vorig jaar. Dat had alles te maken met de toetreding van middelgrote steden zoals Aalst, Oostende en Blankenberge tot de intercommunale.